Expanzia

Z Oázy Camparmó (Taliansko) založenej v roku 1979 sa zrodili komunity života a zmluvy najprv v Taliansku a od roku 1995 v zahraničí.
Koinonia Ján Krstiteľ je aktuálne v neustálej expanzii a je prítomná na všetkých piatich kontinentoch s desiatkami komunít života, tak celibátných ako aj rodinných.
Popri nich sú rôzne Regióny, ktoré zoskupujú viac Realít, z tej istej geografickej oblasti, a aj početné autonómne Reality.
Počet Domov Modlitieb prevyšuje počet tisíc.
Súčasne sa objavujú ďalšie Reality, rôznej veľkosti a pôvodu, ktoré sú patria pod rôzne Koinonie prítomné v daných oblastiach. Koinonia pokračuje expanziu cez aktivity evanjelizačných škôl a taktiež cez založenie nových komunít spolužitia pre zasvätených, rodiny a komunít zmluvy.
Koinonia je prítomný vo všetkých 5 kontinentoch s trvalej prítomnosti v Taliansku, Švajčiarsku, Francúzsku, Španielsku, Nemecku, Belgicku, Veľkej Británii, Írsku, Českej republike, na slovenských, v Maďarsku, Poľsku, Švédsku, Izraeli, Zimbabwe, Južnej Afrike, USA, Mexiko, India, Austrália, Kuba, Honduras a Kolumbie.

Links

Koinonia v Taliansku
Koinonia v Izraeli
Koinonia v Českej republike
Koinonia v Poľsku

Koinonia na Slovenskom
Koinonia v USA
Koinonia v Nemecku
Koinonia v Mexiku

Koinonia ve Španielsku
Koinonia vo Veľkej Británii
Koinonia v Južnej Afrike
Sociálna činnosť

International School of Evangelization