Aktuálne a plánované udalosti

  • Expired
  • OD 1. DO 4. FEBRUÁRA 2018 Federálne Sídlo organizuje seminár formácie k duchovnému životu: “Rôzne formy modlitby”. Proroctvo o Camparme nám pripomína, že sme povolaní k tomu, aby naše ruky boli neustále obrátené smerom k Nemu, aby mohli byť požehnané na dielo, ktoré máme vykonať. Viac ako inokedy je potrebné nanovo posilniť naše bytie byť mužmi a ženami modlitby, bez ktorej dokážeme len málo. Rásť v živote modlitby sa preto stáva základným k tomu, aby sme boli pravým “camparmonitom”, p... [read more]
  • 166 days left
  • Kristus vstal z mŕtvych! Drahí bratia a sestry, Od pondelka 6. do piatku 17. augusta 2018 vás pozývame zdokonaliť vašu angličtinu 
a v rovnakom čase objaviť krásy Írska, 
vychutnávať si jeho kultúru a stretnúť nových priateľov! Účastníci musia mať dovŕšených 18 rokov. Pre ďalšie informácie kontaktujte: christine@koinonia.ie Tel: +44 7547 298830 Cena: £300 libier