Aktuálne a plánované udalosti

  • 53 days left
  • Od 19. do 22. júla 2018, federálne Sídlo organizuje seminár vyhradený pre koordinátorov a zodpovedných našich Koinonií po celom svete. Budovať Koinoniu je neustála práca. Nejedná sa iba o odštartovanie a udržovanie začatej cesty. Sme volaní predovšetkým rozvíjať komunitu takým spôsobom, aby mohla prinášať hojné ovocie, ktoré je trvácne a chutné. Aké ovocie? Na pomoc nám prichádza proroctvo o Camparme, ktoré nám pripomína, že sme povolaní k svätosti a k t... [read more]
  • 70 days left
  • Kristus vstal z mŕtvych! Drahí bratia a sestry, Od pondelka 6. do piatku 17. augusta 2018 vás pozývame zdokonaliť vašu angličtinu 
a v rovnakom čase objaviť krásy Írska, 
vychutnávať si jeho kultúru a stretnúť nových priateľov! Účastníci musia mať dovŕšených 18 rokov. Pre ďalšie informácie kontaktujte: christine@koinonia.ie Tel: +44 7547 298830 Cena: £300 libier
  • 452 days left
  • Kristus vstal z mŕtvych! Drahí bratia a sestry, s radosťou vás informujeme, že pri príležitosti 40. výročia založenia našej komunity, od štvrtka 22. do soboty 24. augusta 2019 sa uskutoční medzinárodný kongres Koinonie Ján Krstiteľ. Udalosť sa uskutoční v Kongresovom centre Praha, ako v roku 2009 a 2016. Príchody sú plánované na stredu 21. augusta večer a odchody na nedeľu 25. augusta ráno. Ďalšie informácie budú zaslané neskôr.