Author archives: federazione

 • Všem bratřím a sestrám Koinonie Jan Křtitel Kristus vstal z mrtvých! Milá sestro, milý bratře, budeme-li se držet toho, co se dozvídáme z médií, zdá se, že se po dvou letech objevují pozitivní signály, které v nás vzbuzují naději na blížící se konec pandemie. Velikonoční doba, aniž bychom museli být proroky, by nás měla obdarovat milostí vrátit se ke společenskému životu, a tudíž i k účasti na našich obvyklých komunitních setkáních. Proto, abychom uvědoměle prožili tajemství Ježíšovy smrti ... [read more]
 • Všem bratřím a sestrám Koinonie Jan Křtitel Kristus vstal z mrtvých!„Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.“ (Řím 8,25) Milovaná sestro, milovaný bratře, advent je čas věnovaný očekávání Ježíšova narození. Vánoce jsou svátky události, která se skutečně stala o něco víc než před dvěma tisíci lety v odlehlém koutku římského impéria a uprostřed malého národa s prastarou historií: v Izraeli. Tento lid, více než kterýkoli jiný, nás učí, jak je čas důležitý, a v důsledku toho vl... [read more]
 • Všem bratřím a sestrám Koinonie Jan Křtitel Kristus vstal z mrtvých! Milé sestry a milí bratři, uplynul rok od začátku pandemie a restrikcí, s nimiž se více či méně všichni stále ještě konfrontujeme. Mnoho věcí se změnilo ve způsobu života a především v našem stylu prožívání vzájemných vztahů, které se vyznačují vřelým přijetím – políbením, objetím a stiskem ruky. Nakolik může být tento čas dlouhý, jednou skončí a dříve či později, nerovnoměrně a pomalu, ale jistě se vrátíme k tomu, čemu řík... [read more]
 • Všem bratřím a sestrám Koinonie Jan Křtitel Kristus vstal z mrtvých! Milá sestro a milý bratře, začátek Lukášova evangelia vypovídá o prorocké službě Jana Křtitele a obzvlášť o jeho poselství, které zajisté nebylo podmanivé: „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem?“ (Lk 3,7). Představte si, jaké by to bylo, kdybychom dnes, coby soudobý Jan Křtitel, chodili po ulicích s poselstvím tohoto typu, a to při současné atmosféře utrpení a nejistoty; i bez covidu-19 by... [read more]
 • Kristus vstal z mrtvých! Milí přátelé, sdělujeme Vám nový účet generálního pastýře P. Giuseppeho De Nardi na Twitteru: @P_GeneraleKoGB Vizualizovat ho můžete kliknutím na ikonu Twitteru v pravé horní části těchto webových stránek, nebo na adrese: https://twitter.com/P_GeneraleKoGB
 • Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, sdílíme s Vámi nový videoklip k písni „È la tua gloria“ (To je tvoje sláva), který vytvořila oáza Biella a je věnovaný našemu drahému zakladateli otci Ricardovi. Píseň popisuje přijetí proroctví o Camparmu. Ještě jednou děkujeme zvláštním způsobem otci Ricardovi za jeho věrnost Pánovu povolání v založení Koinonie Jan Křtitel, a díky rovněž oáze Biella za tuto nádhernou píseň a klip! ... [read more]
 • Všem bratřím a sestrám Koinonie Jan Křtitel Kristus vstal z mrtvých! „Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ (Lk 10,25) Touto otázkou se jeden zákoník obrací na Ježíše s úmyslem ho zkoušet. Srdce tohoto odborníka na zákon není ve svém úmyslu upřímné, avšak otázka položená Ježíši je zajisté podstatná a je dobré si ji položit, především v době postní. Výraz použitý v otázce „abych měl“ zdůrazňuje typicky židovskou mentalitu zákoníka a poukazuje na to, že nemůžeme být d... [read more]
 • Všem bratřím a sestrám Koinonie Jan Křtitel Kristus vstal z mrtvých! Milá sestro a milý bratře, opět nastal čas, který nás uvádí a připravuje na vánoční svátky. Tento rok byl však obzvlášť významný a poznamenaný událostmi, které se dotkly celé Federace. V našich srdcích je stále živá vzpomínka na setkání nás pastýřů, které jsme měli na začátku roku na poutním místě ve svatyni v Guadalupe v Mexiku. Sjednotili jsme se s naším zakladatelem tím, že jsme přijali jeho pozvání (a každý z ... [read more]
 • Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, v sobotu 9. listopadu se v Padově konala prezentace knihy P. Alvara Grammatiky s titulem “Sul sentiero di Papa Francesco” (Cestami papeže Františka – pracovní překlad). Při této příležitosti měl kardinál Coccopalmerio o osobě papeže konferenci, jejímž moderátorem byl novinář Gianluca Versace. V centru konference bylo téma “K pochopení papeže Františka a jeho magisteria je zapotřebí vstoupit do hermeneutiky osoby”. Buďme za to Pánu vděční! V it... [read more]
 • Kristus vstal z mrtvých! Milovaní bratři a sestry Koinonie Jan Křtitel, letos oslavujeme narození Předchůdce společně se 40 lety cesty naší komunity. V Bibli vyjadřuje číslo čtyřicet naplnění a zralost. Přeji tedy nám všem, aby požehnání, které je zahrnuto v samotném významu jména Jan ("Bůh je milostivý”), se v plnosti uskutečnilo v našich životech a v těch prekérních situacích, které už dlouhou dobu čekají na navštívení z výsosti. Srdečně vás zdravím a vybízím vás, abyste zůstali jednotní ... [read more]
 • Kristus vstal z mrtvých! Před rokem a půl dostali bratři a sestry z Koinonie v Irsku “bláznivý” nápad uskutečnit projekt, který by shromáždil mladé lidi z různých křesťanských denominací tak, aby společně mohli zažít zábavu, víru a přátelství. Během jednoho roku se dala dohromady víc než stovka mladých z různých komunit Severního Irska spolu s dobrovolníky z jiných zemí všech generací. Dne 16. května získal projekt "FEARLESS Youth” první místo v “Ocenění služby mladým v Irsku” za svoji výjimečn... [read more]