Je důležité kráčet společně

Být jedno v Kristu Ježíši je nadpřirozeným důsledkem toho, že jsme Božími dětmi; jako znovuzrození z vody a Ducha tvoříme jedno tělo: Tělo Kristovo.