Kongres 2016 – Spusťte sítě!

Expired
 
 
 • Datum začátku:
  25 srpna 2016, 9:00
 • Konec:
  27 srpna 2016, 18:30
 • Místo konání:
  Kongresové centrum Praha
 • Město:
  Praha

Všem bratřím a sestrám
Koinonie Jan Křtitel

Kristus vstal z mrtvých!

Uplynulo 37 let a jsme stále zde, pospolu, abychom dosvědčovali Pánovu věrnost. Průběžně se k nám přidali další, jiní nás opustili, ale cesta se nepřerušila.

Jako řeka stékající do údolí, rozlévající se ve stále mohutnější tok, až je z ní pramen požehnání pro nížinu, tak tomu bylo pro Koinonii Jan Křtitel. Jak je to pěkně vyjádřeno i v našem znaku: ze slavného Ježíšova kříže tryskají bez přestání tři zlatavé řeky, odkazující na náš původ a naše poslání: zrozeni k novému životu ze setkání s Ježíšem, abychom společně našim bratřím přinášeli radost ze zvěstování, radost ze služby, radost z přátelství.

Po všech těchto letech duchovně znovu vyjděme z místa, kde všechno začalo – z Camparma, obyčejného domu modlitby, z něhož vzešel dynamismus, který zapustil kořeny na všech světadílech; tento proud plynoucí od roku 1979 se nevyčerpal.

Proto se tedy všichni společně sejdeme na Kongresu, abychom znovu na Ježíšův pokyn spustili sítě. Opět se společně v jednotě setkáme, abychom upevnili naše bytí Koinonií, abychom byli oděni do obnovené misijní síly a abychom byli utvrzeni v radosti z toho, že jsme Jan Křtitel. Budeme spolu, jakkoli jen pár dní, abychom opět omlazení vykročili, plní naděje a nadšení. Intenzivně prožijeme kousek naší historie, i když se to může zdát jako něco nepatrného a času tak velmi málo, nicméně tolik, kolik stačí, abychom konstatovali a dosvědčili to, že Pán je věrný, a my že jsme v Něj nikoli nadarmo vložili svoji důvěru.

Během kongresu také oslavíme 80. narozeniny našeho zakladatele, Ricarda Argaňaraze. Účast celé komunity bude příležitostí k tomu, abychom mu vyjádřili svou vděčnost za odvahu, kterou měl pro započetí nové zkušenosti víry, a za to, že byl vždy po našem boku jako inspirace: na jeho “ano” jsme postavili to, čím se ke dnešku Koinonia Jan Křtitel stala.

Od 25. do 27. srpna 2016 se uvidíme všichni v Praze! Bude to velká oslava, oslava evangelia, radost z toho, že jsme Koinonia Jan Křtitel.

Plzeň-Valcha, 17. prosince 2015

P. Alvaro Grammatica
generální pastýř