Expanze

Z Oázy Camparmó (Taliansko) založenej v roku 1979 sa zrodili komunity života a zmluvy najprv v Taliansku a od roku 1995 v zahraničí. Koinonia Ján Krstiteľ je aktuálne v neustálej expanzii a je prítomná na všetkých piatich kontinentoch s desiatkami komunít života, tak celibátných ako aj rodinných. Popri nich sú rôzne Regióny, ktoré zoskupujú viac Realít, z tej istej geografickej oblasti, a aj početné autonómne Reality.
Počet Domov Modlitieb prevyšuje počet tisíc.
Súčasne sa objavujú ďalšie Reality, rôznej veľkosti a pôvodu, ktoré sú patria pod rôzne Koinonie prítomné v daných oblastiach. Koinonia pokračuje expanziu cez aktivity evanjelizačných škôl a taktiež cez založenie nových komunít spolužitia pre zasvätených, rodiny a komunít zmluvy.
Koinonia je prítomný vo všetkých 5 kontinentoch s trvalej prítomnosti v Taliansku, Švajčiarsku, Francúzsku, Španielsku, Nemecku, Belgicku, Veľkej Británii, Írsku, Českej republike, na slovenských, v Maďarsku, Poľsku, Švédsku, Izraeli, Zimbabwe, Južnej Afrike, USA, Mexiko, India, Austrália, Kuba, Honduras a Kolumbie.

Links

Koinonia v Itálii
Koinonia v Izraeli
Koinonia v České republice
Koinonia v Polsku

Koinonia na Slovensku
Koinonia v USA
Koinonia v Německu
Koinonia v Mexiku

Koinonia ve Španělsku
Koinonia ve Velké Británii
Koinonia v Jihoafrické republice
Sociální aktivity

International School of Evangelization