Ekonomie

 
 

Koinonia Jan Křtitel chce žít evangelijní prosperitu chápanou jako sdílení majetku. Naše ekonomie se zakládá na dávání, a správa majetku se řídí principem průhlednosti a kolegiálnosti.
Materiální základna života a aktivit pochází zejména z desátku, dále z darů členů a ostatních sympatizantů, a nebo má původ v ostatních aktivitách Koinonie.
Každá realita Koinonie žije desátek jako styl života chápaný jako výraz víry a společenství, na což každý člen svobodně přistupuje.