Historie

 
 

Komunita se zrodila v roce 1979 díky iniciativě P. Ricarda Argaňaraze, který se společně se dvěma bratry a jednou sestrou odebral do odlehlé horské osady Camparmò poblíž Vicenzy, kde se začali věnovat modlitbě, práci a studiu.

V počáteční samotě se tento první zárodek komunity postupně upevňoval v modlitbě, v naslouchání Božímu slovu, v bratrském přátelství a ve zkušenosti s Boží prozřetelností, jež se dokázala postarat i o sebedetailnější potřeby této nové formy života.

Datum vlastního vzniku komunity bylo oficiálně stanoveno na 1. ledna 1979, slavnost Matky Boží, Panny Marie, u příležitosti poutě do Svatého domku v Loretu. Již od samého počátku stála v centru osobního i společného života modlitba, a po roce relativní samoty byl zaznamenán postupně narůstající příliv bratří a sester, kteří toužili po životě modlitby a životě ve společenství, což komunitu časem vedlo k tomu, aby opustila do té doby převládající monastický styl spojený se zemědělstvím, aby se tak mohla více věnovat přijímání a apoštolátu přicházejících bratří a sester.

Kněžské svěcení P. Ricarda, r. 1962Kněžské svěcení P. Ricarda, r. 1962Camparmò, r. 1985Camparmò, r. 1985
Modlitební setkání, r. 1985Modlitební setkání, r. 1985
P. Ricardo, r. 2013P. Ricardo, r. 2013