Řízení

 
 

Koinonia Jan Křtitel je strukturována jako federace a je spravována kolegiálním způsobem. Každá lokální realita je řízena radou a představeným, který se nazývá “zodpovědný”. V každé zemi, kde je přítomno více realit Koinonie, existuje i národní rada tvořená příslušnými místními zodpovědnými, kteří podléhají národnímu koordinátorovi. Skupina zodpovědných za jednotlivé lokální Koinonie tvoří Synod Federace Koinonií Jan Křtitel, jemuž přísluší udávat všeobecné směřování komunity, zatímco výkonná správa náleží Federální radě, které předsedá generální pastýř, jemuž přísluší celkové vedení aktivit Koinonie.