Narození Jana Křtitele

 
 

Kristus vstal z mrtvých!

Milovaní bratři a sestry Koinonie Jan Křtitel,

letos oslavujeme narození Předchůdce společně se 40 lety cesty naší komunity.
V Bibli vyjadřuje číslo čtyřicet naplnění a zralost. Přeji tedy nám všem, aby požehnání, které je zahrnuto v samotném významu jména Jan (“Bůh je milostivý”), se v plnosti uskutečnilo v našich životech a v těch prekérních situacích, které už dlouhou dobu čekají na navštívení z výsosti.

Srdečně vás zdravím a vybízím vás, abyste zůstali jednotní ve vděčnosti za všechno to, co pro nás Pán už vykonal.

P. Giuseppe De Nardi