Nově založené reality

S vděčností za Pánovu věrnost Vám oznamujeme dvě aktuální události:

V sobotu 10. října 2015 uvedl biskup Mons. Giovanni D’Ercole během eucharistické slavnosti našeho bratra P. Gionatu, pastýře oázy v Recanati, do služby faráře ve farnosti Sv. Jana Křtitele v Poggio di Bretta (Ascoli Piceno).
Slavnosti se zúčastnilo mnoho našich bratří a sester.
Tento nový krok posílí místní komunitu tím, že ukáže nové evangelizační horizonty a viditelně se včlení do italské církevní struktury.

Ve středu 14. října 2015 se Koinonie stala vlastníkem kostela a fary v Dobřanech, městečku ležícím v blízkosti Plzně; nový areál je součástí plzeňské oázy a je určena k tomu, aby se v budoucnu stala centrem pro rodiny. Aktuálně tady žije komunita dvou sester a dvou bratří. Přejeme jim duchovní a materiální plodnost.

Prosme Pána, aby požehnal tyto dvě nově založené reality, aby nás otevřely evangelizaci a vedly nás k důvěře v Pána, jenž řídí naše kroky. Kéž nám dá sílu a nadšení, abychom spolupracovali na jeho plánu pro Koinonii!