p. Emanuele De Nardi

 
 
15. července 1959 – 6. února 2014

Homilie o. biskupa

Milý Emanueli, zvítězil jsi!

p. Emanuele De Nardi

Svěřil jsi svůj život do rukou svého Přítele, Pána a Spasitele a nikdy jsi ho nevzal zpět. Naopak toto spojení, tento dialog lásky jsi stále prohluboval a činil stále důvěrnější v síle charizmatu Koinonie Jan Křtitel, do které jsi patřil a kterou jsi pomáhal budovat a rozvíjet jako jeden z jejích pastýřů.

V závěru života jsi prošel zkouškou pravdy a věrnosti, kterou na Tebe náš Pán vložil, a věrně jsi obstál. Svůj život, který jsi od Něho přijal darem, nyní zhodnocený a obohacený Tvojí láskou a věrností, námahou a utrpením, jsi mu opět vrátil a On ho přijal. Buď Pán pochválen za mistrovské dílo, které v Tobě s Tvojí spoluprací vykonal!

Milé sestry a milí bratři, milá rodino P. Emanuele!

Nebuďte smutní, neboť jsme si jisti, že on je již v náruči milujícího Boha, raduje se s Ním, přimlouvá se za nás a očekává nás. Spíše se snažte o to, ať Koinonia Jan Křtitel oslavuje Boha dalšími podobnými plody úsilí o svatost. Tím nemyslím, že byste měli jen svatě umírat, ale svatě žít už zde na zemi. Svaté potřebujeme tady, nejen v nebi.

Emanuele con il Vescovo

Tento svět, který ke své škodě hledá štěstí v klamných pozlátkách a tolik se vzdaluje Bohu, potřebuje stále novou injekci Evangelia způsobem přístupným a pro něj srozumitelným a tím je život těch, kteří Evangelium žijí naplno. Buďte takovými stále víc.

Z časté zkušenosti u nás v Plzni-Liticích vidím, jak účinné je toto svědectví Evangelia pro všechny, kteří se k Vám přiblíží a mohou zblízka pozorovat Váš sympatický, šťastný a přitažlivý život.

Křičte, křičte proto dál Evangelium svým životem a buďte si jisti, že P. Emanuel Vám bude svou přímluvou pomáhat a bude Vám blízko, protože je v Boží náruči a je tak mnohem mocnější než zde na zemi.

Amen!

Mons. František Radkovský
Plzeňský biskup

p. Emanuele De Nardi
p. Emanuele De Nardi