Naše politika používání osobních údajů a cookies

Informace o zpracovávání osobních údajů

Tato stránka popisuje, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje uživatelů, kteří naše stránky konzultují. Tyto informace jsou poskytnuty v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů, v tomto případě osobních údajů uživatelů webových služeb internetové stránky www.koinoniagb.org, přístupné na elektronické adrese: https://www.koinoniagb.org, která odpovídá domovské stránce oficiálních webových stránek sdružení Koinonia Giovanni Battista – Sede federale (Koinonia Jan Křtitel – Federální sídlo). Informace se týkají pouze stránek www.koinoniagb.org a nikoliv jiných webových stránek, které uživatel může vyhledat prostřednictvím odkazů.

Zpracovávání údajů:
Vážený uživateli, informujeme Vás, že pro účely poskytování služeb sdružení Koinonia Giovannni Battista – Sede federale zpracovává údaje, které jste poskytli nebo které jsme získali prováděním služby. Správcem údajů je sdružení Koinonia Giovannni Battista – Sede federale.
Zpracování dat se provádí postupy, které jsou v souladu s ochranou soukromí uživatele a spočívají v jejich shromažďování, registraci, organizaci, uchování, zpracování, modifikaci, výběru, extrakci, porovnávání, použití, propojení, blokování, komunikaci, šíření, zrušení a zničení, včetně kombinace dvou nebo více výše uvedených činností.

Cílené zpracovávání dat, nezbytné pro poskytování požadované služby, bude zaměřeno také na:

a) sdělování údajů společnostem, které vykonávají funkce úzce spojené s provozováním služby a které jí napomáhají a/nebo spravují databáze zaměřené na ochranu úvěrových rizik a jsou rovněž dostupné třetím subjektům.

Udělení souhlasu uživatele se zpracováním jeho osobních údajů není povinné. V případě odmítnutí zpracování osobních údajů podle popisu v bodě a), bude zpracování omezeno na celkové plnění povinností vyplývajících z poskytování služby, jakož i plnění povinností vyplývajících ze zákonů, předpisů a právních norem společnosti.
Zpracování uživatelských údajů pro výše uvedené účely se bude provádět především automatizovanými a počítačovými metodami, vždy v souladu s pravidly důvěrnosti a bezpečnosti vyžadovanými zákonem. Údaje budou uchovávány v souladu se zákonem v databázi sdružení Koinonia Giovannni Battista – Sede federale a zpracovávány zaměstnanci a/nebo odborníky pověřenými společností, kteří vykonávají výše uvedené činnosti pod jeho přímým dohledem a odpovědností. Za tímto účelem mohou být údaje sdělené uživatelem předány externím subjektům, včetně zahraničním, které vykonávají funkce, které jsou úzce spojeny s provozováním služby a jí napomáhají.
Také Vás informujeme, že podle čl. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 nařízení EU 2016/679 má uživatel právo na přístup ke svým údajům, má právo na získání opravy, právo zrušit a právo omezit zpracovávání údajů, právo na přenosnost svých vlastních údajů, právo z oprávněných důvodů zcela nebo zčásti vznášet námitky na zpracování, a může v souladu s postupy a v mezích stanovených platnými právními předpisy uplatňovat práva, která jsou uznána současnými právními předpisy.
Chcete-li získat odstranění Vašich údajů dobrovolně poskytnutých prostřednictvím webu, můžete napsat na:
admin@koinoniagb.org.

Zásady používání souborů cookie

1. Co to jsou cookie?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači nebo mobilním zařízení při prohlížení webové stránky. Váš webový prohlížeč (například Internet Explorer, Mozilla Firefox nebo Google Chrome) odešle zpět tento soubor cookie na webových stránkách po každé návštěvě, aby vás rozpoznal a zapamatoval si vaše nastavení, údaje, spočítat počet návštěvníků na webu…

Cookies mohou usnadnit vaše používání webových stránek, například zapamatováním si jazyka při prohlížení webových stránek, vaše nastavení, nabídkou reklamy, která se hodí k vašemu vkusu a zájmům.

Každé cookie standardně obsahuje název domény, z níž soubor cookie pochází, „životnost“ souboru cookie a hodnotu – obvykle náhodně vygenerované jedinečné číslo.

Náš web využívá dva typy cookies:
Relační cookie – dočasné informace zůstávající uloženy v souboru cookie ve vašem prohlížeči jen po dobu vaší návštěvy stránek.
Trvalé cookie – zůstává ve vašem prohlížeči podstatně delší dobu (její délka závisí na stanovené životnosti konkrétního souboru cookie).

Z cookies nelze určit identitu vaší osoby.

2. Jaké cookies jsou používány na webových stránkách Federace Koinonie Jana Křtitele?
Funkční soubory cookie:

Pro návštěvníky:
_cml_language: relační cookie (je odstraněna, když je prohlížeč zavřen), která automaticky nastaví jazyk prohlížeče webu
slimstat_tracking_code: trvalá cookie (na 30 minut), která anonymně analyzuje aktivitu návštěvníků na našich stránkách (počet návštěv, země původu, čas návštěvy, navštívené stránky…)
viewed_cookie_policy: trvalá cookie (na jeden rok), který je uložen pokud přijmete naši politiku používání cookies (kliknutím “Souhlasím” v banneru). Tento soubor cookie zabrání opakování banneru při každém přístupu na našich webových stránkách.

Pro registrované uživatele:
wordpress_test_cookie: relační cookie (je odstraněna, když je prohlížeč zavřen), která kontroluje, zda prohlížeč je nastaven na akceptování cookies, předtím než budete přistupovat do soukromého prostoru
wordpress_xxxxx: relační cookie (je odstraněna, když je prohlížeč zavřen), který používá WordPress k zapisování údajů pro ověření v zašifrované podobě. Jeho použití je omezeno na  správu sítě.
wordpress_logged_in_xxxxx: relační cookie (je odstraněna, když je prohlížeč zavřen), používané WordPressem k označení, pokud jste připojeni a zobrazí vaši identitu na prohlížeči.
wp-settings-xxxxx,wp-settings-time-xxxxx: trvalé cookie (po dobu jednoho roku), používané WordPressem zapamatovat si vaše preference a rozhraní vyhrazené Cookie “třetí stranou”:

Když navštívíte stránku obsahující videa YouTube nebo Google Maps, mohou tito prodejci uložit své vlastní soubory cookie na vašem počítači. Federace Koinonie Jana Křtitele nekontroluje použití těchto cookies.
Chcete-li získat informace o politice používání těchto souborů cookie, prosím, navštivte webové stránky jejich poskytovatelů:
www.youtube.com
maps.google.com

3. Jak vypnout nebo vymazat cookies?

Chcete-li blokovat nebo odstranit některé soubory cookie z vašeho prohlížeče, můžete tak učinit pomocí nastavení / preference pro cookies. Tyto možnosti jsou přístupné prostřednictvím panelu “soukromí” v preferencích většiny prohlížečů.

4. Další otázky?

Pro více informací, prosím, kontaktujte nás na admin@koinoniagb.org..