Slavnost narození Jana Křtitele

 
 

Kristus vstal z mrtvých!

Milí bratři a sestry,

přeji Vám všem, abyste při slavnosti Jana Křtitele prožili obnovení našeho povolání a stali se zdrojem radosti pro naše bratry, jak to anděl zvěstoval Zachariášovi.

Plzeň-Valcha, 24. června 2015

p. Alvaro Grammatica
generální pastýř