Sliby v Camparmu

 
 

Kristus vstal z mrtvých!

Milí bratři a sestry,

v neděli 25. února složil náš bratr Valér z oázy Camparmo první tříleté sliby v přítomnosti celé camparmské Koinonie.
Doprovázejme Valéra svými modlitbami, aby Pán podepíral jeho povolání darem věrnosti a vytrvalosti.