Sliby v New Yorku a v Plzni

 
 

Milí bratři a sestry,
s radostí se s Vámi chceme podělit o dvě krásné zprávy:

Dne 1. května 2016 složila naše sestra Zuzka své věčné sliby panenství pro nebeské království, evangelní chudoby a poddajnosti v naší komunitě v Brooklynu (New York), v přítomnosti otce zakladatele Ricarda, bratří a sester i místní farnosti.

Na Slavnost Seslání Ducha svatého, 15. května 2016, se v Plzni další tři sestry a jeden bratr zavázali pro život v panenství, chudobě a poddajnosti: František složil své první sliby na tři roky, Monika T. a Anežka své sliby obnovily na další tři roky, zatímco Monika S. složila sliby věčné, v přítomnosti otce Alvara, generálního pastýře.

Děkujeme Pánu za to, jak do srdcí neustále zasévá dar povolání.