Sliby v Tiberiadě (Izrael)

Kristus vstal z mrtvých!

Milí bratři a sestry,

v sobotu 10. prosince 2016 složili ve farnosti sv. Petra v Tiberiadě dva bratři a dvě sestry své sliby v přítomnosti apoštolského administrátora jeruzalémského patriarchátu Mons. Pierbattisty Pizzaballa, pastýře zakladatele otce Ricarda, generálního pastýře otce Alvara, pastýře Oázy v Tiberiadě otce Giuseppeho a místní komunity spolu s četnými příbuznými a přáteli.
Rola, sestra z Libanonu, složila první sliby na tři roky, zatímco Italové Claudia a Alessandro a Polák Daniel složili sliby věčné.

Telepace Holy Land vytvořilo následující videozáznam: