Sliby zasvěcených – jaro 2018

Kristus vstal z mrtvých!

Milí bratři a sestry,

Pán nepřestává povolávat mladé lidi, aby ho následovali.
S radostí vám sdělujeme, že několik bratří a sester se letos na jaře zavázalo k následování Ježíše v panenství pro Nebeské království, poddajnosti a chudobě.

6. května – Darren ze studijního domu The Braid v Irsku složil věčné sliby.
20. května – Miscia a Pavlík složili věčné sliby v plzeňské oáze v České republice.
3. června – ve Spojených státech Katka obnovila své sliby na tři roky, Monica vyslovila Pánu své “ano” navěky během každoročního setkání, pořádaného pro zasvěcené bratry a sestry z USA.
10. června potvrdila své rozhodnutí následovat Ježíše v zasvěceném životě navždy Janine v oáze Chemnitz v Německu.

Náš velký dík patří Pánu, který na svoji vinici stále volá nové dělníky, a srdečné blahopřání všem, kdo složili sliby.