Tři novokněží

 
 

Kristus vstal z mrtvých!

Milí bratři a sestry,

dne 16. června 2018 byli skrze vkládání rukou a konsekrační modlitbu Jeho Excelence Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa, vysvěceni na kněze naši bratři Jonatán a Michal. Slavnosti se zúčastnil zakladatel P. Ricardo a generální pastýř P. Alvaro spolu s dalšími pastýři, kněžími a bratry a sestrami z Koinonie.

Dne 23. června přijal skrze biskupa diecéze Umzimkulu Mons. Stanisława Dziubu kněžské svěcení také náš bratr Ignace Mutombo z oázy Lourdes Mission (JAR).

Děkujme Pánu za tyto nové kněze Koinonie!