Kalendář

 • Expired
 • Milí bratři a sestry, s radostí vám oznamujeme, že u příležitosti 40. výročí založení naší komunity se bude od čtvrtka 22. do soboty 24. srpna 2019 konat mezinárodní kongres Koinonie Jan Křtitel. Místem konání bude Kongresové centrum Praha jako v letech 2009 a 2016. Příjezdy se předpokládají ve středu 21. srpna večer, odjezdy v neděli 25. srpna ráno.  Termín Kongres začíná ve čtvrtek 22. srpna 2019 v 9.00 a končí v sobotu 24. srpna v 18.30 hodin. Balíček „s ubytováním“ předpokládá př... [read more]
 • Expired
 • Od 19. do 22. července 2018 pořádá Federální sídlo seminář vyhrazený koordinátorům a zodpovědným za naše Koinonie z celého světa. Budovat Koinonii je neustálá práce. Nejedná se jen o to začít a udržovat cestu, která je již za námi, nýbrž jsme povoláni hlavně k tomu, abychom komunitu rozvíjeli takovým způsobem, aby přinášela hojné, trvalé a chutné plody. Jaké plody? Přichází nám v tom na pomoc proroctví o Camparmu, které nám připomíná, že jsme povoláni ke... [read more]
 • Expired
 • Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, přijměte pozvání ke zdokonalení vaší angličtiny od pondělí 6. do pátku 17. srpna 2018 za současného objevování krás Irska, poznávání jeho kultury a setkání s novými přáteli! Účastníci musí být plnoletí (18+). Pro další informace kontaktujte: christine@koinonia.ie Telefon: +44 7547 298830 Cena: £300 liber
 • Expired
 • OD 1. DO 4. ÚNORA 2018 Federální sídlo pořádá formační seminář o duchovním životě „Různé formy modlitby“. Proroctví o Camparmu nám připomíná, že jsme povoláni k tomu, abychom své ruce měli obráceny k Němu, aby byly požehnány k dílu, které máme vykonat. Víc než kdy jindy je nezbytné, abychom se důrazně a s přesvědčením chopili své přirozenosti mužů a žen modlitby, bez níž toho mnoho nevykonáme. Růst v životě modlitby se proto stává základem toho, abychom byli skutečnými „Camparmonity“, ... [read more]
 • Expired
 • Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, s velkou radostí Vás zveme na náš 4. ročník Letní mezinárodní školy angličtiny Koinonie Jan Křtitel, který se bude konat v The Braidu (Irsko). Nabízíme Vám jedinečnou zkušenost, díky níž bude moci objevit irskou kulturu, poznat krásu této země a budete se moci těšit z hřejivého irského přijetí. Škola se uskuteční od 20. srpna (příjezdy) do 31. srpna (odjezdy) 2017, cena činí 275,- GBP. Tento příspěvek zahrnuje stravu, ubytování a lekce. Prosím, ... [read more]
 • Expired
 • Federální sídlo pořádá ve dnech 13.-16. července 2017 seminář vyhrazený především pastýřům a koordinátorům Koinonie Jan Křtitel. Milovat a sytit ovce jsou dvě činnosti, které kvalifikují každého služebníka, povolaného k tomu, aby pásl Pánovo stádce: stádce, které nám nepatří, ale je nám svěřeno Pánem. To budou dvě linie, které nám pomohou jít dál v přijaté službě, jež není soukromou záležitostí, nýbrž službou, za níž se musíme zodpovídat komunitě, v níž jsme na prvním místě ovcemi a jejím... [read more]
 • Expired
 • „Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo; takže již nejsou dva, ale jeden.‟ Mt 19,5-6 Federální sídlo Koinonie Jan Křtitel pořádá ve dnech 18.-21. května 2017 seminář, zabývající se životem rodiny v Koinonii ve světle současných indikací magisteria. Cílem semináře je nabídnout nosné linie pro takový rodinný životní styl, který se bude vyznačovat povoláním být „domácí církví‟ – komunitou života a lásky, kde láska září slávou zmrtvý... [read more]
 • Expired
 • Všem bratřím a sestrám Koinonie Jan Křtitel Kristus vstal z mrtvých! Uplynulo 37 let a jsme stále zde, pospolu, abychom dosvědčovali Pánovu věrnost. Průběžně se k nám přidali další, jiní nás opustili, ale cesta se nepřerušila. Jako řeka stékající do údolí, rozlévající se ve stále mohutnější tok, až je z ní pramen požehnání pro nížinu, tak tomu bylo pro Koinonii Jan Křtitel. Jak je to pěkně vyjádřeno i v našem znaku: ze slavného Ježíšova kříže tryskají bez přestání tři zlatavé řeky, odkazujíc... [read more]
 • Expired
 •   Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, s radostí chceme pozvat ty z Vás, kteří by chtěli začít studovat anglický jazyk, na kurz angličtiny v našem House of Study v irském “The Braid”. Tento dům, který je požehnáním od Pána, se nachází v nádherném prostředí přímo pod horou, kde pásl své ovečky sv. Patrik. Místo je klidné, a tudíž vhodné pro studium. 3. mezinárodní letní škola angličtiny bude probíhat od 5. - 14. července 2016. Tato etapa bude otevřena všem externím bratřím a... [read more]
 • Expired
 • Federální sídlo Koinonie Jan Křtitel pořádá ve dnech 9.-12. července 2015 seminář, zabývající se významem výchozího prorockého slova Koinonie, tzv. „proroctví o Camparmu“. Historie, přítomnost a perspektivy budou tři linie, které nás ve světle 36 let společné cesty povedou k plnějšímu pochopení naší identity a našeho poslání ve věrnosti evangeliu a církvi. Vzhledem k specifičnosti tématu je seminář vyhrazen pastýřům Oáz, zodpovědným za jednotlivé reality a koordinátorům komunit rodin. • Termín... [read more]
 • Expired
 • Ve dnech 5. - 8. března 2015 pořádá Federální sídlo seminář, zabývající se osobou a úlohou „staršího“ v životě v komunity. Být „starším na cestě“, autorita a odpovědnost budou vedoucími liniemi tohoto semináře za účelem stanovení specifik bratra či sestry, kteří již léta prožívají charisma Koinonie Jan Křtitel.Vzhledem k specifičnosti tématu je seminář doporučen obzvlášť těm, kdo již v komunitě složili věčné sliby. • Termín: 5.-8. března 2015 • Místo: Praha, Hotel Olympik TRISTAR • Program:... [read more]
 • Expired
 • Ve dnech 11. - 14. prosince 2014 pořádá Federální sídlo seminář, zabývající se osobou učedníka-misionáře, a to podle indikací Apoštolské exhortace „Evangelii gaudium“ papeže Františka. Cílem setkání je nabídnout nosné linie pro uskutečňování životního stylu, vyznačujícího se povoláním být radostným svědkem Ježíšova vzkříšení, evangelizátorem plným zápalu, schopným mluvit k srdci lidí a kreativním v předávání poselství evangelia v souladu s charismatem Koinonie Jan Křtitel. Termín: 11.-14. ... [read more]