Proběhlé události

 • Expired
 • Milí bratři a sestry, s radostí vám oznamujeme, že u příležitosti 40. výročí založení naší komunity se bude od čtvrtka 22. do soboty 24. srpna 2019 konat mezinárodní kongres Koinonie Jan Křtitel. Místem konání bude Kongresové centrum Praha jako v letech 2009 a 2016. Příjezdy se předpokládají ve středu 21. srpna večer, odjezdy v neděli 25. srpna ráno.  Termín Kongres začíná ve čtvrtek 22. srpna 2019 v 9.00 a končí v sobotu 24. srpna v 18.30 hodin. Balíček „s ubytováním“ předpokládá př... [read more]
 • Expired
 • Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, přijměte pozvání ke zdokonalení vaší angličtiny od pondělí 6. do pátku 17. srpna 2018 za současného objevování krás Irska, poznávání jeho kultury a setkání s novými přáteli! Účastníci musí být plnoletí (18+). Pro další informace kontaktujte: christine@koinonia.ie Telefon: +44 7547 298830 Cena: £300 liber
 • Expired
 • Od 19. do 22. července 2018 pořádá Federální sídlo seminář vyhrazený koordinátorům a zodpovědným za naše Koinonie z celého světa. Budovat Koinonii je neustálá práce. Nejedná se jen o to začít a udržovat cestu, která je již za námi, nýbrž jsme povoláni hlavně k tomu, abychom komunitu rozvíjeli takovým způsobem, aby přinášela hojné, trvalé a chutné plody. Jaké plody? Přichází nám v tom na pomoc proroctví o Camparmu, které nám připomíná, že jsme povoláni ke... [read more]
 • Expired
 • OD 1. DO 4. ÚNORA 2018 Federální sídlo pořádá formační seminář o duchovním životě „Různé formy modlitby“. Proroctví o Camparmu nám připomíná, že jsme povoláni k tomu, abychom své ruce měli obráceny k Němu, aby byly požehnány k dílu, které máme vykonat. Víc než kdy jindy je nezbytné, abychom se důrazně a s přesvědčením chopili své přirozenosti mužů a žen modlitby, bez níž toho mnoho nevykonáme. Růst v životě modlitby se proto stává základem toho, abychom byli skutečnými „Camparmonity“, ... [read more]
 • Expired
 • Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, s velkou radostí Vás zveme na náš 4. ročník Letní mezinárodní školy angličtiny Koinonie Jan Křtitel, který se bude konat v The Braidu (Irsko). Nabízíme Vám jedinečnou zkušenost, díky níž bude moci objevit irskou kulturu, poznat krásu této země a budete se moci těšit z hřejivého irského přijetí. Škola se uskuteční od 20. srpna (příjezdy) do 31. srpna (odjezdy) 2017, cena činí 275,- GBP. Tento příspěvek zahrnuje stravu, ubytování a lekce. Prosím, ... [read more]
 • Expired
 • Federální sídlo pořádá ve dnech 13.-16. července 2017 seminář vyhrazený především pastýřům a koordinátorům Koinonie Jan Křtitel. Milovat a sytit ovce jsou dvě činnosti, které kvalifikují každého služebníka, povolaného k tomu, aby pásl Pánovo stádce: stádce, které nám nepatří, ale je nám svěřeno Pánem. To budou dvě linie, které nám pomohou jít dál v přijaté službě, jež není soukromou záležitostí, nýbrž službou, za níž se musíme zodpovídat komunitě, v níž jsme na prvním místě ovcemi a jejím... [read more]
 • Expired
 • „Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo; takže již nejsou dva, ale jeden.‟ Mt 19,5-6 Federální sídlo Koinonie Jan Křtitel pořádá ve dnech 18.-21. května 2017 seminář, zabývající se životem rodiny v Koinonii ve světle současných indikací magisteria. Cílem semináře je nabídnout nosné linie pro takový rodinný životní styl, který se bude vyznačovat povoláním být „domácí církví‟ – komunitou života a lásky, kde láska září slávou zmrtvý... [read more]
 • Expired
 • Všem bratřím a sestrám Koinonie Jan Křtitel Kristus vstal z mrtvých! Uplynulo 37 let a jsme stále zde, pospolu, abychom dosvědčovali Pánovu věrnost. Průběžně se k nám přidali další, jiní nás opustili, ale cesta se nepřerušila. Jako řeka stékající do údolí, rozlévající se ve stále mohutnější tok, až je z ní pramen požehnání pro nížinu, tak tomu bylo pro Koinonii Jan Křtitel. Jak je to pěkně vyjádřeno i v našem znaku: ze slavného Ježíšova kříže tryskají bez přestání tři zlatavé řeky, odkazujíc... [read more]
 • Expired
 •   Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, s radostí chceme pozvat ty z Vás, kteří by chtěli začít studovat anglický jazyk, na kurz angličtiny v našem House of Study v irském “The Braid”. Tento dům, který je požehnáním od Pána, se nachází v nádherném prostředí přímo pod horou, kde pásl své ovečky sv. Patrik. Místo je klidné, a tudíž vhodné pro studium. 3. mezinárodní letní škola angličtiny bude probíhat od 5. - 14. července 2016. Tato etapa bude otevřena všem externím bratřím a... [read more]
 • Expired
 • Federální sídlo Koinonie Jan Křtitel pořádá ve dnech 9.-12. července 2015 seminář, zabývající se významem výchozího prorockého slova Koinonie, tzv. „proroctví o Camparmu“. Historie, přítomnost a perspektivy budou tři linie, které nás ve světle 36 let společné cesty povedou k plnějšímu pochopení naší identity a našeho poslání ve věrnosti evangeliu a církvi. Vzhledem k specifičnosti tématu je seminář vyhrazen pastýřům Oáz, zodpovědným za jednotlivé reality a koordinátorům komunit rodin. • Termín... [read more]