Věčné sliby Enriqueho, Mexiko

 
 

Kristus vstal z mrtvých!

Milí bratři a sestry,

v sobotu 11. listopadu 2017 složil v Mexico City náš bratr Enrique z oázy Chemnitz (Německo) své věčné sliby. Události se zúčastnili zodpovědní Koinonie Jan Křtitel spolu s Enriqueho příbuznými a přáteli a místní komunitou.

Doprovázejme Enriqueho svými modlitbami, aby Pán jeho povolání podepíral darem věrnosti.

Níže si můžete prohlédnout fotografie z obřadu: