Žádost našeho bratra Franklina, Lourdes Mission

Kristus vstal z mrtvých!

Milí bratři a sestry,

dne 25. dubna 2017 v Oáze Lourdes Mission v Jižní Africe předložil náš bratr Franklin za přítomnosti generálního pastýře svou žádost o roční zkušební začlenění do interní komunity.

Chceme se s vámi podělit o pár fotografií.