Zprávy

 • Všem bratřím a sestrám Koinonie Jan Křtitel Kristus vstal z mrtvých! Milá sestro, milý bratře, budeme-li se držet toho, co se dozvídáme z médií, zdá se, že se po dvou letech objevují pozitivní signály, které v nás vzbuzují naději na blížící se konec pandemie. Velikonoční doba, aniž bychom museli být proroky, by nás měla obdarovat milostí vrátit se ke společenskému životu, a tudíž i k účasti na našich obvyklých komunitních setkáních. Proto, abychom uvědoměle prožili tajemství Ježíšovy smrti ... [read more]
 • Všem bratřím a sestrám Koinonie Jan Křtitel Kristus vstal z mrtvých!„Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.“ (Řím 8,25) Milovaná sestro, milovaný bratře, advent je čas věnovaný očekávání Ježíšova narození. Vánoce jsou svátky události, která se skutečně stala o něco víc než před dvěma tisíci lety v odlehlém koutku římského impéria a uprostřed malého národa s prastarou historií: v Izraeli. Tento lid, více než kterýkoli jiný, nás učí, jak je čas důležitý, a v důsledku toho vl... [read more]
 • Všem bratřím a sestrám Koinonie Jan Křtitel Kristus vstal z mrtvých! Milé sestry a milí bratři, uplynul rok od začátku pandemie a restrikcí, s nimiž se více či méně všichni stále ještě konfrontujeme. Mnoho věcí se změnilo ve způsobu života a především v našem stylu prožívání vzájemných vztahů, které se vyznačují vřelým přijetím – políbením, objetím a stiskem ruky. Nakolik může být tento čas dlouhý, jednou skončí a dříve či později, nerovnoměrně a pomalu, ale jistě se vrátíme k tomu, čemu řík... [read more]
 • Všem bratřím a sestrám Koinonie Jan Křtitel Kristus vstal z mrtvých! Milá sestro a milý bratře, začátek Lukášova evangelia vypovídá o prorocké službě Jana Křtitele a obzvlášť o jeho poselství, které zajisté nebylo podmanivé: „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem?“ (Lk 3,7). Představte si, jaké by to bylo, kdybychom dnes, coby soudobý Jan Křtitel, chodili po ulicích s poselstvím tohoto typu, a to při současné atmosféře utrpení a nejistoty; i bez covidu-19 by... [read more]
 • Kristus vstal z mrtvých! Milí přátelé, sdělujeme Vám nový účet generálního pastýře P. Giuseppeho De Nardi na Twitteru: @P_GeneraleKoGB Vizualizovat ho můžete kliknutím na ikonu Twitteru v pravé horní části těchto webových stránek, nebo na adrese: https://twitter.com/P_GeneraleKoGB
 • Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, sdílíme s Vámi nový videoklip k písni „È la tua gloria“ (To je tvoje sláva), který vytvořila oáza Biella a je věnovaný našemu drahému zakladateli otci Ricardovi. Píseň popisuje přijetí proroctví o Camparmu. Ještě jednou děkujeme zvláštním způsobem otci Ricardovi za jeho věrnost Pánovu povolání v založení Koinonie Jan Křtitel, a díky rovněž oáze Biella za tuto nádhernou píseň a klip! ... [read more]
 • Všem bratřím a sestrám Koinonie Jan Křtitel Kristus vstal z mrtvých! „Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ (Lk 10,25) Touto otázkou se jeden zákoník obrací na Ježíše s úmyslem ho zkoušet. Srdce tohoto odborníka na zákon není ve svém úmyslu upřímné, avšak otázka položená Ježíši je zajisté podstatná a je dobré si ji položit, především v době postní. Výraz použitý v otázce „abych měl“ zdůrazňuje typicky židovskou mentalitu zákoníka a poukazuje na to, že nemůžeme být d... [read more]
 • Všem bratřím a sestrám Koinonie Jan Křtitel Kristus vstal z mrtvých! Milá sestro a milý bratře, opět nastal čas, který nás uvádí a připravuje na vánoční svátky. Tento rok byl však obzvlášť významný a poznamenaný událostmi, které se dotkly celé Federace. V našich srdcích je stále živá vzpomínka na setkání nás pastýřů, které jsme měli na začátku roku na poutním místě ve svatyni v Guadalupe v Mexiku. Sjednotili jsme se s naším zakladatelem tím, že jsme přijali jeho pozvání (a každý z ... [read more]
 • Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, v sobotu 9. listopadu se v Padově konala prezentace knihy P. Alvara Grammatiky s titulem “Sul sentiero di Papa Francesco” (Cestami papeže Františka – pracovní překlad). Při této příležitosti měl kardinál Coccopalmerio o osobě papeže konferenci, jejímž moderátorem byl novinář Gianluca Versace. V centru konference bylo téma “K pochopení papeže Františka a jeho magisteria je zapotřebí vstoupit do hermeneutiky osoby”. Buďme za to Pánu vděční! V it... [read more]
 • Kristus vstal z mrtvých! Milovaní bratři a sestry Koinonie Jan Křtitel, letos oslavujeme narození Předchůdce společně se 40 lety cesty naší komunity. V Bibli vyjadřuje číslo čtyřicet naplnění a zralost. Přeji tedy nám všem, aby požehnání, které je zahrnuto v samotném významu jména Jan ("Bůh je milostivý”), se v plnosti uskutečnilo v našich životech a v těch prekérních situacích, které už dlouhou dobu čekají na navštívení z výsosti. Srdečně vás zdravím a vybízím vás, abyste zůstali jednotní ... [read more]
 • Kristus vstal z mrtvých! Před rokem a půl dostali bratři a sestry z Koinonie v Irsku “bláznivý” nápad uskutečnit projekt, který by shromáždil mladé lidi z různých křesťanských denominací tak, aby společně mohli zažít zábavu, víru a přátelství. Během jednoho roku se dala dohromady víc než stovka mladých z různých komunit Severního Irska spolu s dobrovolníky z jiných zemí všech generací. Dne 16. května získal projekt "FEARLESS Youth” první místo v “Ocenění služby mladým v Irsku” za svoji výjimečn... [read more]
 • Všem bratřím a sestrám Koinonie Jan Křtitel Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, v evangeliu nacházíme obrat typický pro vývoj biblické myšlenky ohledně odměny - totiž že každý nese tíhu svých hříchů. Nelze tedy připisovat odpovědnost druhým, jak naopak zastává jistá dětinská a Starým zákonem zavánějící teologie odplaty, která je dnes velmi oblíbená a nepatřičně užívaná pro uplatňování sobeckých nároků a  oddalování vlastního obrácení. Zdá se, že se v současné ... [read more]
 • Všem bratřím a sestrám Koinonie Jan Křtitel Kristus vstal z mrtvých!   Tento verš velmi dobře interpretuje, jaký by měl být náš postoj víry: připomínat si, jací jsme byli a co pro nás Bůh udělal. Na této paměti závisí naše věrnost. Proto biblický text pokračuje výzvou k dodržování Hospodinových přikázání a k tomu, abychom v bázni chodili po jeho cestách (srov. Dt 8,6). Myslím si, že věrnost má původ v tomto zpětném pohledu, který je nabitý pravdou a pokorou. Rozpomenout se, jací jsm... [read more]
 • Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, dne 16. června 2018 byli skrze vkládání rukou a konsekrační modlitbu Jeho Excelence Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa, vysvěceni na kněze naši bratři Jonatán a Michal. Slavnosti se zúčastnil zakladatel P. Ricardo a generální pastýř P. Alvaro spolu s dalšími pastýři, kněžími a bratry a sestrami z Koinonie. Dne 23. června přijal skrze biskupa diecéze Umzimkulu Mons. Stanisława Dziubu kněž... [read more]
 • Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, v tento den si připomínáme narození našeho svatého patrona Jana Křtitele. Ať je každý z nás upevněn na cestě následování toho, jenž svým slovem i životem ukázal na Božího Beránka, který snímá hřích světa. Přeji všem krásný sváteční den! P. Alvaro Grammatica
 • Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, Pán nepřestává povolávat mladé lidi, aby ho následovali. S radostí vám sdělujeme, že několik bratří a sester se letos na jaře zavázalo k následování Ježíše v panenství pro Nebeské království, poddajnosti a chudobě. 6. května – Darren ze studijního domu The Braid v Irsku složil věčné sliby. 20. května – Miscia a Pavlík složili věčné sliby v plzeňské oáze v České republice. 3. června – ve Spojených státech Katka obnovila své sliby na tři roky, M... [read more]
 • Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, v neděli 25. února složil náš bratr Valér z oázy Camparmo první tříleté sliby v přítomnosti celé camparmské Koinonie. Doprovázejme Valéra svými modlitbami, aby Pán podepíral jeho povolání darem věrnosti a vytrvalosti.
 • Všem bratřím a sestrám Koinonie Jan Křtitel Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, prožíváme čas plný vitality: čas, který považuji za krásný a strhující. Nám jako Koinonii nepřísluší negativní a úzkostné vize, ale spíše pokojné očekávání Pánova příchodu. Jistěže není všechno snadné, problémy nemají jednoduchá řešení a zlo se šíří, ale slunce stále svítí navzdory mračnům, která přejdou. Ano, mraky vždycky přejdou! A toto je znamení letošní doby postní: Pán je stále přítomný. Jsme v... [read more]
 • Kristus vstal z mrtvých! V neděli 3. prosince 2017 zakladatel Koinonie Jan Křtitel, P. Ricardo Argaňaraz, slavnostně otevřel nové centrum reality Koinonie v Prešově. Týden poté, 10. prosince 2017, vysvětil v témž centru Jeho Excelence Mons. Ján Babjak, arcibiskup a metropolita řeckokatolické eparchie v Prešově, za účasti generálního pastýře Koinonie P. Alvara Grammatiky, koordinátora prešovské reality P. Antona Pariláka, dalších pastýřů slovenských oáz a zástupců prešovské kurie novou kapli ... [read more]
 • Všem bratřím a sestrám Koinonie Jan Křtitel „Advent“, čas očekávání Z hlediska nauky víme, že advent znamená připomínku vtělení; můžeme ale očekávat ještě něco nového na existenciální rovině? Je to otázka, která tkví v našem srdci a která se častokrát ozývá jako ta nejdůležitější mezi našimi nejrůznějšími každodenními problémy. Jsme totiž natolik utiskováni našimi potřebami, že to, co v nás nejvíce ochabuje, je právě naděje, že by se mohlo ještě něco změnit. Jsme tak troc... [read more]
 • Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, v sobotu 11. listopadu 2017 složil v Mexico City náš bratr Enrique z oázy Chemnitz (Německo) své věčné sliby. Události se zúčastnili zodpovědní Koinonie Jan Křtitel spolu s Enriqueho příbuznými a přáteli a místní komunitou. Doprovázejme Enriqueho svými modlitbami, aby Pán jeho povolání podepíral darem věrnosti. Níže si můžete prohlédnout fotografie z obřadu:
 • Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, chceme se s vámi podělit o radost ze slibů k zasvěcenému životu, které složili naši bratři a sestry během letních měsíců: 25. června složila naše sestra Anastasia časné sliby na tři roky v oáze Biella v Itálii 30. července složil Michele sliby na tři roky v římské oáze 15. srpna v polské oáze Radzic Nowy složil své první sliby na tři roky bratr Arek, Daniel obnovil své sliby na další tři roky a Łukasz složil sliby věčné 27. srpna složili v... [read more]
 • Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, dne 25. dubna 2017 v Oáze Lourdes Mission v Jižní Africe předložil náš bratr Franklin za přítomnosti generálního pastýře svou žádost o roční zkušební začlenění do interní komunity. Chceme se s vámi podělit o pár fotografií.
 • Kristus vstal z mrtvých! Ve dnech 25.-26. března 2017 se v mexickém Sabinas (stát Coahuila) konal regionální kongres, na nějž se sjelo 1300 bratří a sester. Zúčastnili se jej zakladatel Koinonie P. Ricardo Argañaraz, biskup diecéze Piedras Negras Mons. Alonso Garza, pastýř místní Oázy (Guadalajara) P. Corrado a rovněž pastýři dvou nejbližších Oáz, P. Claudio a P. Artur. Následujícího dne 27. března bylo požehnáno a slavnostně otevřeno Centrum evange... [read more]
 • Všem bratřím a sestrám Koinonie Jan Křtitel Kristus vstal z mrtvých! „Vy jste sůl země… Vy jste světlo světa…“ (srov. Mt 5,13-16). Tento biblický úryvek z Matoušova evangelia nás uvádí do srdce poselství blahoslavenství, když Ježíš jako nový Mojžíš na hoře evangelního zjevení sděluje svým učedníkům přikázání Nového zákona. Ve skutečnosti to ovšem nejsou přikázání, nýbrž spíše nové způsoby prožívání Božího daru a nové cesty společenství. To, co oslovuje, je výzva být solí a světlem. Mohli by... [read more]
 • Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, s radostí vám oznamujeme následující zprávy: Ve čtvrtek 12. ledna čtyři bratři z Oázy Meghnagar (Severní Indie) složili sliby na tři roky a dvě sestry požádaly o roční zkušební začlenění do komunity. V neděli 15. ledna dopoledne dva bratři z Oázy Krishnagiri (Jižní Indie) složili sliby na tři roky. Odpoledne pak byl položen základní kámen pro stavbu budoucí Oázy za účasti biskupa z Dharmapuri, Mons. Lawrence Pia Dorairaje. Dobrořečme Pánu ... [read more]
 • Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, v sobotu 7. ledna naše Oáza Los Angeles s radostí oslavila věčné sliby slovenského bratra Jančiho, první sliby sestry Itzel a žádost o roční zkušební začlenění do komunity bratra José, obou z Kalifornie, a to v přítomnosti pomocného biskupa Los Angeles, Mons. Davida O’Connella. Ať Pán tato povolání zpečetí svou věrností.
 • Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, v sobotu 10. prosince 2016 složili ve farnosti sv. Petra v Tiberiadě dva bratři a dvě sestry své sliby v přítomnosti apoštolského administrátora jeruzalémského patriarchátu Mons. Pierbattisty Pizzaballa, pastýře zakladatele otce Ricarda, generálního pastýře otce Alvara, pastýře Oázy v Tiberiadě otce Giuseppeho a místní komunity spolu s četnými příbuznými a přáteli. Rola, sestra z Libanonu, složila první sliby na tři roky, zatímco Italové Claudia ... [read more]
 • Všem bratřím a sestrám Koinonie Jan Křtitel Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, začíná liturgické období adventu, tedy času, který nás uvádí do postoje očekávání a přijetí Božího daru v osobě Ježíše. Advent není pouhou vzpomínkou, ale znamená skutečně zaujmout postoj otevřenosti přijmout to, co pro nás Bůh připravil. Pro nás, lid Koinonie Jan Křtitel, získává advent význam očekávání, které je prodchnuté darem jednoty a Slova. Darem jednoty, nakolik Ježíšova tvář nemůže být jiná, ... [read more]
 • Narozen 21. srpna 1963 – návrat k Otci 22. listopadu 2016 Koordinátor regionu Kraków a národní koordinátor Školy nové evangelizace v Polsku Dříve, než se Andrzej Wójtowicz setkal s naší komunitou, učinil zkušenosti s hnutím “Campus Crusade for Christ” a “Młodzieży z Misją” (YWAM). Prošel formací pod vedením pastora Yonggi Choa, byl součástí národního koordinačního týmu Charizmatické obnovy a rovněž členem Národní kongregace zodpovědných za hnutí Světlo-Život v Polsku. Poté, co se seznámil s ... [read more]
 • Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, v neděli 13. listopadu 2016 složili tři naši mexičtí bratři, Pedro, Lalo a Cristian, své věčné sliby do rukou generálního pastýře otce Alvara. Slavení proběhlo v rámci regionálního mexického kongresu v Patzcuaro (stát Michoacán), jehož se zúčastnilo 6500 lidí. Kromě otce Corrada, pastýře Oázy Guadalajara, byli přítomni i pastýři dotyčných bratří, otcové Sandro, Fabrizio a Adriano, spolu s otcem Claudiem, Arturem, sestrou Francescou a skupinou brat... [read more]
 • V neděli 10. července bratr Esteban složil své věčné sliby v naší komunitě v mexické Guadalajaře. Naše sestry Teresita a Liz složily své první sliby na tři roky. Události se zúčastnil P. Giuseppe a P. Corrado spolu s mnoha členy Koinonie z Mexika a rodinní příslušníci zasvěcených, kteří měli sliby. Veliký dík patří Pánu a všem těm, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na této slavnosti.
 • Milí bratři a sestry, s radostí se s Vámi chceme podělit o dvě krásné zprávy: Dne 1. května 2016 složila naše sestra Zuzka své věčné sliby panenství pro nebeské království, evangelní chudoby a poddajnosti v naší komunitě v Brooklynu (New York), v přítomnosti otce zakladatele Ricarda, bratří a sester i místní farnosti. Na Slavnost Seslání Ducha svatého, 15. května 2016, se v Plzni další tři sestry a jeden bratr zavázali pro život v panenství, chudobě a poddajnosti: František složil své první... [read more]
 • Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, chceme se s vámi podělit o krátké video, v němž můžete shlédnout vánoční oslavu pro děti v Lourdes Mission v Jihoafrické republice. Tato akce, kterou pořádáme již tradičně každým rokem, jsme nazvali “Jabuland”, což přeloženo znamená “Země radosti”. Děkujeme za vaši podporu. Vaši přátelé z Lourdes Mission
 • Všem bratřím a sestrám Koinonie Jan Křtitel Kristus vstal z mrtvých! „Tu šel do sebe a řekl: … Vstanu, půjdu k svému otci…“ (Lk 15,17-18) V této postní době Svatého roku silně zaznívá poselství o milosrdenství. Můžeme předložit mnoho různých definic a mnoho obrazů, ale co nám, Koinonii, slovo „milosrdenství“ napovídá? Podobenství o marnotratném synu (srov. Lk 15,11-32) nám jednu odpověď nabízí. Milosrdenství znamená navrátit se do otcova domu, abychom „byli s“ otcem a starším bratrem. Jiným... [read more]
 • Kristus vstal z mrtvých! S radostí vám sdělujeme několik zpráv z našich realit v Indii: -ve středu 20. ledna náš bratr Rathin z Oázy Krishnagiri (jižní Indie) složil sliby na tři roky -ve středu 27. ledna byla Mons. Thomasem Macwanem, arcibiskupem Gandhinagaru, požehnána nová kaple reality Bakrol, asi 200 km od Oázy Jhabua (severní Indie), za účasti biskupa z Udaipuru a nového biskupa z Jhabua. -ve čtvrtek 28. ledna v Oáze Jhabua (severní Indie) předložili tři noví bratři svoji žádost o začl... [read more]
 • Všem bratřím a sestrám Koinonie Jan Křtitel Kristus vstal z mrtvých! Zatímco píšu tento dopis k nadcházejícímu adventu, nacházím se na pouti v Izraeli. Právě jsem dokončil návštěvu Nazareta; zítra mě čeká Hora blahoslavenství a Kafarnaum a tak dále, takže mé myšlenky postupují v této duchovní vlně a nemohu tím nebýt silně ovlivněn. Na zdejších místech vše promlouvá o zvěstování a přijetí; skoro se zdá, že tato místa jsou takovou ozvěnou jubilejního Roku milosrdenství, vyhlášeného papežem Fra... [read more]
 • S vděčností za Pánovu věrnost Vám oznamujeme dvě aktuální události: V sobotu 10. října 2015 uvedl biskup Mons. Giovanni D’Ercole během eucharistické slavnosti našeho bratra P. Gionatu, pastýře oázy v Recanati, do služby faráře ve farnosti Sv. Jana Křtitele v Poggio di Bretta (Ascoli Piceno). Slavnosti se zúčastnilo mnoho našich bratří a sester. Tento nový krok posílí místní komunitu tím, že ukáže nové evangelizační horizonty a viditelně se včlení do italské církevní struktury. Ve středu 1... [read more]
 • Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, přeji Vám všem, abyste při slavnosti Jana Křtitele prožili obnovení našeho povolání a stali se zdrojem radosti pro naše bratry, jak to anděl zvěstoval Zachariášovi. Plzeň-Valcha, 24. června 2015 p. Alvaro Grammatica generální pastýř
 • Na Květnou neděli 29. března 2015 složil své věčné sliby náš bratr Michele a spolu s ním sliby na tři roky bratr Emmanuel. Slavnost se konala v naší oáze Lourdes Mission (v Jižní Africe) za přítomnosti biskupa Mons. Dziuby a za velké účasti bratří a sester. Poděkujme Pánu za toto velké požehnání i za krásné počasí, které nám dal.
 • Všem bratřím a sestrám Koinonie Jan Křtitel Kristus vstal z mrtvých! „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“ (Jan 15,13) Co od nás Pán žádá v této době postní? Letos nás církev dopisem papeže Františka k době postní vybízí k tomu, abychom posilnili svá srdce (srov. Jk 5,8) a svlékli ze sebe postoj lhostejnosti, abychom nežili bez soucitu. Mít soucit znamená vidět, že náš život se realizuje díky životu druhých, z něhož získává mízu. Jsme jedno tělo a závisíme na j... [read more]
 • Všem Bratřím a Sestrám Koinonie Jan Křtitel Kristus vstal z mrtvých! Jedno podobenství vždy přitahovalo moji pozornost: podobenství o svatební hostině ze 22. kapitoly Matoušova evangelia. Na královo pozvání na svatební hostinu jeho syna pozvaní neodpovídají. A tak král posílá své služebníky na rozcestí, aby pozvali všechny, které najdou, dobré i špatné, ovšem s podmínkou, že musejí mít svatební šat. Svatební síň se naplnila, ale mezi stolovníky byl člověk, který nebyl oblečen na svatbu, byl ... [read more]
 • 4. listopadu 2014 se konal v Jhabua (Indie) obrad slibu nasich bratri a sester z Oazy Jhabua v severni Indii: ctyri skladali vecne sliby, 11 osob melo sliby docasne a dalsi dve byly zadosti o zacleneni do interni komunity, a to v pritomnosti tri biskupu. Dobrorecme Panu za Jeho vernost.
 • Kristus vstal z mrtvých! s velkou radostí Vám chci oznámit, že také v letošním roce 2014-2015 organizujeme školu angličtiny v House of Study v irském Braid. Dům, který je pro nás požehnáním od Pána, se nachází na nádherném místě a je pro studium přímo ideální! Po prvních úspěších školy angličtiny v loňském roce jsme vytvořili program pro tento nový rok. Bude uspořádán do dvou etap: První etapa se bude konat pro interní bratry a sestry v našem domě v Braid: od 8. února 2015 do 31. bře... [read more]
 • V pátek dne 26. září Kustodie Svaté země svěřila Koinonii působící v Izraeli do správy poutní místo Hrobu sv. Alžběty, které hraničí s poutním místem sv. Jana Křtitele na poušti. Hrob sv. Alžběty se nalézá ve vesničce Even Sapir v Judské poušti, v blízkosti Ein Keremu - Jeruzaléma. Je to místo modlitby, kde se nachází několik obydlí vhodná pro ty, kdo chtějí strávit určitý čas na poušti. Pro nás Koinonii je to veliký dar a zároveň utvrzení se v našem povolání být Janem Křtitelem. Srdečné díky... [read more]
 • 15. července 1959 – 6. února 2014 Homilie o. biskupa Milý Emanueli, zvítězil jsi! Svěřil jsi svůj život do rukou svého Přítele, Pána a Spasitele a nikdy jsi ho nevzal zpět. Naopak toto spojení, tento dialog lásky jsi stále prohluboval a činil stále důvěrnější v síle charizmatu Koinonie Jan Křtitel, do které jsi patřil a kterou jsi pomáhal budovat a rozvíjet jako jeden z jejích pastýřů. V závěru života jsi prošel zkouškou pravdy a věrnosti, kterou na Tebe náš Pán vložil, a věrně jsi obstál.... [read more]