Zprávy z Indie

 
 
Kristus vstal z mrtvých!

S radostí vám sdělujeme několik zpráv z našich realit v Indii:

-ve středu 20. ledna náš bratr Rathin z Oázy Krishnagiri (jižní Indie) složil sliby na tři roky
-ve středu 27. ledna byla Mons. Thomasem Macwanem, arcibiskupem Gandhinagaru, požehnána nová kaple reality Bakrol, asi 200 km od Oázy Jhabua (severní Indie), za účasti biskupa z Udaipuru a nového biskupa z Jhabua.
-ve čtvrtek 28. ledna v Oáze Jhabua (severní Indie) předložili tři noví bratři svoji žádost o začlenění do interní komunity (roční zkouška), zatímco sestra Roshni složila své první sliby na tři roky.

Dobrořečme Pánu a děkujme mu za tyto dary.