VII NIEDZIELA ZWYKŁA (A)

Niedziela 19 lutego 2023
Mt 5,38-48

«Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».
(Mt 5,38-39.43-45a.48)

To interesujące, jak niektóre punkty prawa mojżeszowego, podjęte przez Jezusa, są aktualne dzisiaj i jak my, chrześcijanie, często nie wprowadzamy ich w życie. Pomyślmy na przykład o prawie odwetu i zadajmy sobie pytanie: czy zawsze udaje mi się odpowiedzieć na otrzymane zło z taką samą intensywnością? Czy silniejsza reakcja nie jest w nas spontaniczna? Będąc pokrzywdzonym, czuję prawo do odpowiedzi z większą siłą! W ten sposób rozpoczyna się eskalacja, prowadząca do kłótni rodzinnych, separacji, a nawet prawdziwych wojen między narodami. Jak często udaje nam się przebaczyć i przyjąć wroga? Zazwyczaj nasz „wróg” jest w naszym domu, w naszych relacjach rodzinnych.

Tu właśnie wkracza prawo, które Jezus wypełnił i dał nam jego przykład, prawo Miłości. Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani, aby nigdy nie poddawać się w gotowości do przebaczania, do przywracania zerwanych relacji i do przezwyciężania samych siebie, dzięki łasce, która działa w nas; nie dlatego, że pokładamy ufność we własnych siłach, lub dlatego, że jesteśmy święci, ale dlatego, że Ten który jest Święty żyje i działa w nas, jeśli Mu na to pozwolimy. Łaska Boża uświadamia nam również, że naszym wrogiem jest często ktoś, kto jest daleko od Pana i dlatego jest w potrzebie.

Jezus daje nam bardzo mocne napomnienie: bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz niebieski. Ojciec jest wielki nie tylko dlatego, że jest Stwórcą, ale o wiele bardziej dlatego, że jest miłosierny. Faktycznie, ewangelista Łukasz nie mówi „bądźcie doskonali”, ale „bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz”.

Jesteśmy wezwani, aby wznieść się wysoko, aby pozwolić działać Duchowi Świętemu, aby porzucić pretensje, żale, czy nawet nienawiść w naszych sercach, tak, abyśmy stali się kanałami przebaczenia na podobieństwo naszego Ojca w niebie.

O. Giuseppe