Jesteśmy chciani, stworzeni i zbawieni z miłości, a nie z potrzeby. W tych słowach zawiera się treść rekolekcji celibatariuszy, które odbyły się w Camparmó. Przeżyliśmy trzy intensywne dni, którym przewodniczył w głównej mierze ojciec założyciel. Był to czas bardzo oczekiwany i pełen radości z tego, że po dłuższym czasie mogliśmy wreszcie się spotkać. Powołanie do dziewictwa dla Królestwa Niebieskiego może w nas istnieć o tyle, o ile jesteśmy w stanie nawiązać osobistą relację z Panem Jezusem a także relacje wspólnotowe z przyjaciółmi, z którymi żyjemy na co dzień. W taki sposób podtrzymywana jest w nas nadzieja i wzrasta nasza radość.