Andrzej Wójtowicz

Urodzony 21 sierpnia 1963 – odszedł do Pana 22 listopada 2016
Koordynator Regionu Krakowskiego oraz Krajowy Koordynator Szkoły Nowej Ewangelizacji w Polsce

Zanim poznał naszą wspólnotę, miał doświadczenie ruchu Campus Crusade For Christ i Młodzieży z Misją. Uczestniczył w formacji prowadzonej przez Yonggi Cho. Należał do krajowej koordynacji Odnowy Charyzmatycznej, był także członkiem Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Po spotkaniu z o. Ricardo Argañaraz, w 1993 r., wraz z żoną Beatą został członkiem Koinonii Jan Chrzciciel.

Cytujemy, słowa Andrzeja wypowiedziane na ostatnim kongresie Koinonii w Pradze: „Pomyślałem, że jestem szczęśliwy, że jestem bardzo szczęśliwy, bo ostatnie dwadzieścia trzy lata – połowę mojego życia – przeżyłem w Koinonii. Powiedziałem Bogu: „Mogę iść do nieba, bo jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy, bo jestem z wami, a dzięki wam jestem z Jezusem.”


Uroczystości przejścia Andrzeja do Pana (na „ucztę Godów Baranka”) odbędą się w sobotę, 26 listopada w Krakowie.
Rozpoczną się o godz. 12:00 mszą świętą w kościele Matki Bożej Częstochowskiej (Kraków – Olszanica, ul. Korzeniaka 16).
Po mszy świętej odprowadzimy Andrzeja na cmentarz parafialny przy ul. Olszanickiej.