Author archives: federazione

  • Do wszystkich braci i sióstr z Oaz – Rzeczywistości wspólnotowych Koinonii Jan Chrzciciel Chrystus zmartwychwstał! Droga Siostro i drogi Bracie, Ponownie nadszedł czas przygotowujący nas na Święta Bożego Narodzenia i wprowadzający w ich przeżywanie. Mijający rok był szczególnie znamienny, naznaczony wydarzeniami, które były udziałem całej Federacji. Wciąż jeszcze żywe jest w naszych sercach wspomnienie spotkania w sanktuarium Guadalupe w Meksyku, w którym my, pasterze, uczestniczyliśmy na p... [read more]
  • Chrystus zmartwychwstał! Drogie Siostry i drodzy Bracia, sW sobotę 9 listopada odbyła się w Padwie prezentacja książki o. Alvaro Grammatica pt. „Śladem Papieża Franciszka”. Przy tej okazji kardynał Coccopalmerio poprowadził konferencję odnośnie osoby Ojca Świętego. Moderatorem całego spotkania był dziennikarz Gianluca Versace. Główny temat konferencji brzmiał następująco: „Aby zrozumieć Papieża Franciszka i Jego nauczanie, należy wejść w hermeneutykę osoby”. Dziękujemy Panu za to wydarzeni... [read more]
  • Chrystus zmartwychwstał! Drodzy Bracia i Siostry z Koinonii Jan Chrzciciel, W tym roku wraz ze Świętem Narodzin Prekursora obchodzimy także czterdziestolecie naszej wspólnoty. W Słowie Bożym czterdzieści oznacza spełnienie i dojrzałość. Życzę nam wszystkim, aby błogosławieństwo, jakie oznacza imię Jan - „Bóg jest łaskawy”, spełniło się w naszym życiu, a szczególnie w tych najcięższych sytuacjach, które od dawna wyczekują nawiedzin z wysoka. Pozdrawiam Was serdecznie i wzywam, abyście trwali ... [read more]
  • Chrystus zmartwychwstał! Półtora roku tema, siostry i bracia z irlandskiej Koinonii wpadli na „szalony” pomysł stworzenia projektu dla młodych. Jego celem miało być zgromadzenie młodzieży z różnych denominacji chrześcijańskich na wspólną zabawę, doświadczenie wiary i przyjaźnii. W ciągu roku ponad setka młodych ludzi z rozmaitych wspólnot Irlandii Północnej spotkała się z wolontariuszami innych państw i osobami z różnych pokoleń. 16 maja projekt „FEARLESS Youth” (Młodzi bez lęku) zdobył pierwsz... [read more]
  • Do wszystkich braci i sióstr z Oaz – wspólnot lokalnych Koinonii Jan Chrzciciel Chrystus zmartwychwstał! Drodzy Bracia i Siostry, W Ewangelii znajdujemy wyrażenie charakterystyczne dla etapu rozwoju myśli biblijnej o Bożej odpłacie, że mianowicie, każdy niesie ciężar swoich grzechów. Nie powinno się więc przerzucać odpowiedzialności na innych, jak to czyni infantylna i pachnąca Starym Testamentem teologia odpłaty, dzisiaj bardzo modna i używana opacznie do wygłaszania egoistycznych pretensji... [read more]
  • Do wszystkich braci i sióstr z Oaz – Rzeczywistości wspólnotowych Koinonii Jan Chrzciciel Chrystus zmartwychwstał!   Ten werset dobrze wyjaśnia, na czym ma polegać nasza postawa wiary: pamięć o tym, jacy byliśmy i o tym, co Bóg dla nas uczynił. Od tej pamięci zależy nasza wierność, dlatego dalszy ciąg tekstu biblijnego zachęca do zachowywania przykazań Pana i podążania jego drogami w bojaźni przed Nim (por. Pwt 8,6). Myślę, że wierność bierze swój początek w tym spojrzeniu w przeszło... [read more]
  • Chrystus zmartwychwstał! Drodzy bracia i siostry, 16 czerwca 2018 r., nasi bracia, Jonatán i Michal, przyjęli w Słowacji święcenia kapłańskie przez nałożenie rąk i modlitwę konsekracyjną arcybiskupa Koszyc J.Eks. Mons. Bernarda Bobera. W uroczystości uczestniczyli: założyciel wspólnoty o. Ricardo, pasterz generalny o. Alvaro i inni pasterze, kapłani oraz bracia i siostry z Koinonii.. 23 czerwca, nasz brat Ignace Mutombo z Oazy w Lourdes Mission (RPA), został wyświęcony na kapłana przez bisk... [read more]
  • Chrystus zmartwychwstał! Drodzy bracia i siostry, obchodzimy dzisiaj pamiątkę narodzin naszego świętego patrona, Jana Chrzciciela. Życzę każdemu z Nas umocnienia na drodze naśladowania tego, który swoim słowem i życiem, wskazywał na Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Radosnego świętowania, o. Alvaro Grammatica
  • Chrystus zmartwychwstał! Drodzy bracia i siostry, Pan nie przestaje powoływać młodych do pójścia za Nim. Z radością pragniemy Was poinformować o tym, iż kilkoro braci i sióstr złożyło tej wiosny zobowiązania do naśladowania Jezusa w dziewictwie dla Królestwa Bożego, w uległości i ubóstwie. 6 maja, Darren, mieszkający w Domie Studiów w irlandzkiej miejscowości The Braid, złożył zobowiązania wieczyste. 20 maja, Miscia i Pavlik, złożyli swoje zobowiązania wieczyste w Oazie Pilzno, w Czeskiej R... [read more]
  • Chrystus zmartwychwstał! Drodzy bracia i siostry, W niedzielę, 25 lutego, na spotkaniu Koinonii z oazy Camparmò, nasz brat Valer złożył swoje pierwsze zobowiązania na trzy lata. Otaczamy go naszą modlitwą, prosząc, aby Pan wspierał jego powołanie darem wierności i wytrwałości.