Author archives: federazione

 • Do wszystkich braci i sióstr z Oaz – wspólnot lokalnych Koinonii Jan Chrzciciel Chrystus zmartwychwstał! Drodzy Bracia i Siostry, W Ewangelii znajdujemy wyrażenie charakterystyczne dla etapu rozwoju myśli biblijnej o Bożej odpłacie, że mianowicie, każdy niesie ciężar swoich grzechów. Nie powinno się więc przerzucać odpowiedzialności na innych, jak to czyni infantylna i pachnąca Starym Testamentem teologia odpłaty, dzisiaj bardzo modna i używana opacznie do wygłaszania egoistycznych pretensji... [read more]
 • Do wszystkich braci i sióstr z Oaz – Rzeczywistości wspólnotowych Koinonii Jan Chrzciciel Chrystus zmartwychwstał!   Ten werset dobrze wyjaśnia, na czym ma polegać nasza postawa wiary: pamięć o tym, jacy byliśmy i o tym, co Bóg dla nas uczynił. Od tej pamięci zależy nasza wierność, dlatego dalszy ciąg tekstu biblijnego zachęca do zachowywania przykazań Pana i podążania jego drogami w bojaźni przed Nim (por. Pwt 8,6). Myślę, że wierność bierze swój początek w tym spojrzeniu w przeszło... [read more]
 • Chrystus zmartwychwstał! Drodzy bracia i siostry, 16 czerwca 2018 r., nasi bracia, Jonatán i Michal, przyjęli w Słowacji święcenia kapłańskie przez nałożenie rąk i modlitwę konsekracyjną arcybiskupa Koszyc J.Eks. Mons. Bernarda Bobera. W uroczystości uczestniczyli: założyciel wspólnoty o. Ricardo, pasterz generalny o. Alvaro i inni pasterze, kapłani oraz bracia i siostry z Koinonii.. 23 czerwca, nasz brat Ignace Mutombo z Oazy w Lourdes Mission (RPA), został wyświęcony na kapłana przez bisk... [read more]
 • Chrystus zmartwychwstał! Drodzy bracia i siostry, obchodzimy dzisiaj pamiątkę narodzin naszego świętego patrona, Jana Chrzciciela. Życzę każdemu z Nas umocnienia na drodze naśladowania tego, który swoim słowem i życiem, wskazywał na Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Radosnego świętowania, o. Alvaro Grammatica
 • Chrystus zmartwychwstał! Drodzy bracia i siostry, Pan nie przestaje powoływać młodych do pójścia za Nim. Z radością pragniemy Was poinformować o tym, iż kilkoro braci i sióstr złożyło tej wiosny zobowiązania do naśladowania Jezusa w dziewictwie dla Królestwa Bożego, w uległości i ubóstwie. 6 maja, Darren, mieszkający w Domie Studiów w irlandzkiej miejscowości The Braid, złożył zobowiązania wieczyste. 20 maja, Miscia i Pavlik, złożyli swoje zobowiązania wieczyste w Oazie Pilzno, w Czeskiej R... [read more]
 • Chrystus zmartwychwstał! Drodzy bracia i siostry, W niedzielę, 25 lutego, na spotkaniu Koinonii z oazy Camparmò, nasz brat Valer złożył swoje pierwsze zobowiązania na trzy lata. Otaczamy go naszą modlitwą, prosząc, aby Pan wspierał jego powołanie darem wierności i wytrwałości.
 • Do wszystkich braci i sióstr z Oaz – wspólnot lokalnych Koinonii Jan Chrzciciel Chrystus zmartwychwstał! Drodzy Bracia i Siostry, Żyjemy w czasach pełnych życia; w czasach - moim zdaniem - pięknych i budzących entuzjazm. Nam, Koinonii, nie przystoją wizje pełne negatywizmu i smutku. My po prostu ze spokojem oczekujemy przyjścia Pana. Oczywiście, nie wszystko jest proste; problemy nie mają łatwych rozwiązań, a zło coraz bardziej się rozprzestrzenia. A przecież słońce jest zawsze obecne, pomim... [read more]
 • Chrystus zmartwychwstał! Dnia 3 grudnia 2017 r., o. Ricardo Argañaraz, założyciel Koinonii Jan Chrzciciel, zainaugurował nowe centrum Koinonii, należące do wspólnoty lokalnej w Preszowie. Tydzień później, 10 grudnia, Jego Ekscelencja Mons. Ján Babjak, metropolita eparchii greckokatolickiej w Preszowie, poświęcił w tymże ośrodku nową kaplicę św. Jana Chrzciciela. Podczas uroczystości obecni byli ojciec generalny Koinonii, o. Alvaro Grammatica, koordynator rzeczywistości Preszowa, o. Anton Par... [read more]
 • Do wszystkich braci i sióstr z Oaz – wspólnot lokalnych Koinonii Jan Chrzciciel Adwent - czas „oczekiwania” W wymiarze doktrynalnym Adwent przypomina nam tajemnicę Wcielenia. Czy jednak dla naszej codziennej egzystencji przynosi on coś nowego? Pytanie to, obecne w naszych sercach, wyłania się spomiędzy różnych codziennych sytuacji. Tak bardzo pochłaniają nas rozmaite potrzeby, że ostatecznie tym, czego najbardziej nam zaczyna brakować, jest nadzieja na to że jeszcze coś m... [read more]
 • Chrystus zmartwychwstał! Drodzy bracia i siostry, W sobotę 11 listopada nasz brat Enrique z Oazy Chemnitz (Niemcy), złożył w Mieście Meksyk swoje wieczyste zobowiązania. Podczas uroczystości byli obecni odpowiedzialni Koinonii Jan Chrzciciel oraz wspólnota miejscowa wraz z rodziną i przyjaciółmi Enrique. Otaczamy go naszą modlitwą, prosząc, aby Pan wspierał jego powołanie darem wierności. Poniżej kilka zdjęć z uroczystości:
 • Chrystus zmartwychwstał! Drodzy bracia i siostry, pragniemy podzielić się z Wami radością, jaką napełniają nas zobowiązania do życia konsekrowanego złożone przez następujących braci i siostry w okresie letnim: - 25 czerwca, w Oazie Biella (Włochy) nasza siostra Anastasia złożyła zobowiązania na pierwsze trzy lata; - 30 lipca, w Oazie w Rzymie (Włochy), Michele złożył zobowiązania na pierwsze trzy lata; - 15 sierpnia w Oazie Nowy Radzic (Polska) Arek złożył swoje pierwsze zobowiązania na trz... [read more]