Jak ważne jest, by iść razem

Bycie jedno w Chrystusie Jezusie jest nadprzyrodzoną konsekwencją bycia dziećmi Bożymi; odrodzeni z wody i z Ducha tworzymy jedno ciało: Ciało Chrystusa.