Koinonia

 
 

Koinonia Jan Chrzciciel jest wspólnotą ewangelizacyjną w służbie Nowej Ewangelizacji stanowiącą kanonicznie zatwierdzone prywatne Stowarzyszenie wiernych należące do Kościoła katolickiego. Liczy kilka tysięcy członków, wśród których znajdują się rodziny, bracia i siostry konsekrowani, a także kapłani.

Składa się ze wspólnot życia i przymierza rozsianych po całym świecie, tworzących strukturę zwaną Federacją Koinonii Jan Chrzciciel. Każda Koinonia stanowi centrum ewangelizacji i życia, które gromadzi swoich członków na okresowych spotkaniach służących wzrostowi w wierze oraz formacji do ewangelizacji.

Nazwa „Koinonia Jan Chrzciciel” wyraża istotę wspólnoty: mówi o tym, czym ona jest i co czyni. Koinonia jest więc ludem przyjaciół, powołanym do ewangelizowania w mocy Ducha Świętego, za przykładem Jana Chrzciciela, który dawał świadectwo i wskazywał na Jezusa.