Ekonomia

 
 

Koinonia Jan Chrzciciel pragnie żyć w pomyślności ewangelicznej rozumianej jako dzielenie się dobrami.
Nasza ekonomia opiera się na dawaniu, a zarządzanie dobrami kieruje się zasadą przejrzystości i kolegialności.
Utrzymanie oraz finansowanie działalności pastoralnej pochodzi z dziesięcin, z ofiar członków wspólnoty i jej sympatyków, a także z ofiar związanych z różnymi przejawami działalności wspólnoty. Wszystkie Rzeczywistości Koinonii uznają dziesięcinę za swój styl życia, będący wyrazem wiary i komunii. Każdy członek wspólnoty przyjmuje go w całkowitej wolności.