Logo

 
 

Koinonia logo

Logo wspólnoty składa się z czterech elementów:
- trzy góry wskazują na stabilność życia wspólnotowego i miejsce, w którym zrodziła się wspólnota, Camparmò,
- złoto-czerwony krzyż, w centrum, wskazuje na Chrystusa Zmartwychwstałego,
- okręg zakreślony nad centralnym szczytem, wskazuje na kontemplację,
- rzeka spływająca ku dolinie oznacza naszą misję ewangelizacyjną.
Federacja posługuje się tym samym logo tylko okrągłym i w złotym kolorze.