Struktura

 
 

Koinonia Jan Chrzciciel została ukształtowana jako federacja jednocząca poszczególne wspólnoty, zwane Koinoniami Jan Chrzciciel, rozsiane po całym świecie. Każda z nich stanowi Oazę, Region bądź też mniejszą Rzeczywistość wspólnotową, na którą składają się:
Domy Modlitwy (DM): cotygodniowe spotkania ewangelizacyjne prowadzone przez rodziny w prywatnych domach i przeznaczone dla niewielkich grup osób dalekich od wiary.
Wspólnoty Rodzinne (WR): niewielkie wspólnoty przymierza złożone z mieszkających w pobliżu siebie członków Wspólnoty, którzy, zachowując odrębność zamieszkania, biorą udział w działalności i służbie Koinonii, do której należą.
Osoby i całe rodziny, które w odpowiedzi na wezwanie Pana cały swój czas poświęcają wspólnocie, spełniając w niej określone posługi.
Wspólnoty życia: osoby, które zamieszkują na tym samym miejscu, wszystko mają wspólne i prowadzą intensywne życie wspólnotowe. Dzielą się na:
– wspólnoty celibatariuszy składające się z braci i sióstr, którzy odpowiedzieli na wezwanie do naśladowania Jezusa, podejmując życie konsekrowane poprzez zobowiązania do czystości, ubóstwa i posłuszeństwa;
– osoby, które odpowiedziały na wezwanie do naśladowania Jezusa, podejmując życie konsekrowane w świecie poprzez zobowiązania do czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, żyjące same lub w niewielkich wspólnotach życia;
– rodziny, których członkowie odpowiedzieli na wezwanie Pana do życia wspólnego na różnych poziomach, w miłości małżeńskiej.

Schema struttura