Zarząd

 
 

Koinonia Jan Chrzciciel zarządzana jest w sposób kolegialny. Każda Rzeczywistość wspólnotowa jest zarządzana przez Radę oraz osobę odpowiedzialną. W każdym kraju, gdzie istnieje więcej niż jedna Rzeczywistość Koinonii, powołuje się Radę Krajową składającą się z odpowiedzialnych za poszczególne Rzeczywistości wspólnotowe. Przewodniczącym takiej Rady jest Koordynator Krajowy. Grono odpowie dzialnych za poszczególne Koinonie tworzy Synod Federacji Koinonii Jan Chrzciciel, mający za zadanie nadanie wspólnocie generalnej orientacji. Władzę wykonawczą sprawuje Rada Federalna z Pasterzem Generalnym na czele. Do Pasterza Generalnego należy ogólne kierowanie działalnością Koinonii Jan Chrzciciel.