o. Emanuele De Nardi

 
 
15. lipca 1959 – 6. lutego 2014

Homilia Biskupa

Drogi Emanuele, zwyciężyłeś!

p. Emanuele De Nardi

Złożyłeś swoje życie w ręce twojego Przyjaciela, Zbawiciela i Pana, i nigdy tego nie pożałowałeś. Przeciwnie, pogłębiałeś tę więź, ten dialog miłości, dzięki charyzmatowi Koinonii Jan Chrzciciel, do której przynależałeś i którą pomagałeś budować i rozwijać jako jej pasterz.

Pod koniec twojego życia Pan wystawił cię na próbę; próbę prawdy i wierności, i ty okazałeś się wierny. Życie otrzymałeś od Pana jako dar, a teraz, dopełnione i ubogacone twoją miłością, wiernością, twoim trudem i cierpieniem, Jemu je oddałeś i On je przyjął. Niech Pan będzie uwielbiony w tym arcydziele, które stworzył w Tobie i z Tobą!

Drogie Siostry, drodzy Bracia, droga Rodzino o. Emanuele!

Nie bądźcie smutni, bo jesteśmy pewni, że on jest już w ramionach Boga, który go kocha; raduje się z Nim, modli się za nas i na nas czeka. Podejmijcie raczej wysiłek, aby Koinonia Jan Chrzciciel mogła oddawać chwałę Bogu, przynosząc jeszcze więcej owoców podobnych do tego i dążąc do świętości. I nie chodzi mi o to, abyście umierali w świętości, ale żebyście w świętości żyli już tu, na ziemi. Potrzebujemy świętych na ziemi, a nie tylko w niebie!

Emanuele con il Vescovo

Niestety, świat poszukuje szczęścia w tym, co złudne i oddala się od Boga, a tymczasem potrzebuje świeżego zastrzyku zrozumiałej i przystępnej Ewangelii, a jest nim świadectwo osób żyjących w pełni Ewangelią! Życzę Wam, abyście coraz bardziej stawali się takimi osobami.

Z moich częstych odwiedzin w Oazie w Pilznie-Liticach wiem, jak skuteczne jest to ewangeliczne świadectwo dla wszystkich, którzy z bliska mogą przyglądać się Waszemu życiu: sympatycznemu, szczęśliwemu i pociągającemu.

Wykrzykujcie więc, wykrzykujcie tę Ewangelię Waszym życiem i bądźcie pewni, że o. Emanuele wspiera Was swoją modlitwą i jest z Wami jako ten, który, przebywając już w ramionach Boga, może uczynić dużo więcej, niż kiedy był na ziemi.

Amen!

Mons. František Radkovský
Vescovo di Plzen

p. Emanuele De Nardi
p. Emanuele De Nardi