Uroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela

Chrystus zmartwychwstał!

Drodzy bracia i siostry,

obchodzimy dzisiaj pamiątkę narodzin naszego świętego patrona, Jana Chrzciciela.
Życzę każdemu z Nas umocnienia na drodze naśladowania tego, który swoim słowem i życiem, wskazywał na Baranka Bożego, który gładzi grzech świata.

Radosnego świętowania,

o. Alvaro Grammatica