Uroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela

 
 

Chrystus zmartwychwstał!

Drodzy Bracia i Siostry z Koinonii Jan Chrzciciel,

W tym roku wraz ze Świętem Narodzin Prekursora obchodzimy także czterdziestolecie naszej wspólnoty.
W Słowie Bożym czterdzieści oznacza spełnienie i dojrzałość. Życzę nam wszystkim, aby błogosławieństwo, jakie oznacza imię Jan – „Bóg jest łaskawy”, spełniło się w naszym życiu, a szczególnie w tych najcięższych sytuacjach, które od dawna wyczekują nawiedzin z wysoka.

Pozdrawiam Was serdecznie i wzywam, abyście trwali w jedności z wdzięcznością za to, co Pan już dla nas uczynił.

o. Giuseppe De Nardi