Wspólnotowe zobowiązania w Lourdes Mission- RPA

 
 

29 marca 2015, w Niedzielę Palmową, w naszej Oazie Lourdes Mission, w obecności Ks. biskupa Dziuby oraz licznie zgromadzonych wiernych, odbyła się uroczystość zobowiązań wieczystych Michele oraz zobowiązań trzyletnich Emmanuela.
Dziękujemy Panu za to otrzymane błogosławieństwo oraz za piękną pogodę, jaką nas obdarzył.