Wspólnotowe zobowiązania w Nowym Yorku i w Pilźnie

 
 

Drodzy bracia i siostry,
z radością dzielimy się z wami dwiema wiadomościami:

1go maja w naszej brooklyńskiej parafii w Nowym Yorku nasza siostra Zuzka złożyła swoje śluby wieczyste do dziewictwa dla królestwa Bożego, w ubóstwie ewangelicznym i uległości. Uroczystość odbyła się w obecności o. Ricarda, założyciela Koinonii, oraz braci i sióstr ze wspólnoty.

15go maja, w dzień Pięćdziesiątnicy, w Oazie Pilzen złożyli, na ręce pasterza generalnego wspólnoty o. Alvara, swoje zobowiązania do życia w dziewictwie, ubóstwie oraz uległości: František na pierwsze trzy lata, Monika T. i Anezka na kolejne trzy oraz Monika S. wieczyste.

Dziękujemy Panu, że ciągle sieje dar powołania w sercach!