Drahí bratia a sestry, pred 45 rokmi, 25. augusta 1978, prijal otec Ricardo proroctvo o Camparme. Toto výročie oslavujme s radosťou, vďační Pánovi za to, že počas týchto rokov preukázal svoju vernosť a požehnával ľud Koinonie.

Všetko najlepšie k nášmu výročiu,

o. Giuseppe