2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (A)

Nedeľa 16. apríl 2023
Jn 20, 19-31

Tomáš, jeden z Dvanástich nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“
(Jn 20, 24-29)

Keď sa Zmŕtvychvstalý zjavuje svojim učeníkom večer „prvého dňa v týždni“, ktorý sa stal dňom Veľkej noci, neprichádza s prázdnymi rukami, ale dáva im dar pokoja: „Šalom“! Na tomto mieste evanjelista uvádza meno postavy, ktorá bola v pozadí počas celého evanjelia – Tomáša. Je jedným z Dvanástich, súčasťou Ježišovho spoločenstva a je zviditeľnený práve pre svoju neprítomnosť – „nebol s nimi“. Kde mohol byť v taký výnimočný deň? Možno išiel evanjelizovať? Vzhľadom na jeho odpoveď o tom možno pochybovať! Je evidentné, že neočakával takú správu, akou je zmŕtvychvstanie, a chce vidieť konkrétny znak: „Ak sa nedotknem osobne… neuverím!“. Problémom Tomáša je teda neviera a nedôvera voči bratom. V skutočnosti neverí ich svedectvu. Neviera je ako odstredivá sila, ktorá nás vytrháva z prostredia spoločenstva. A pritom práve tam sa Pán zjavuje vo svojom mystickom tele, ktorým je Cirkev. Ježiš potom opäť navštívi spoločenstvo a evanjelista zdôrazňuje: „A Tomáš bol s nimi“. Teraz sa Tomáš môže dotknúť Ježiša a z tejto bezprostrednej skúsenosti pramení najkrajšie vyhlásenie evanjelia: „Pán môj a Boh môj!“.

Sklamanie, znechutenie, nedôvera sú súčasťou života a všetci sa s nimi skôr či neskôr stretneme. V tomto zmysle sme všetci „dvojčatami“ tohto apoštola, ktorého meno je Didymus, teda dvojča. A ak sme sa už vzdialili od bratov, vráťme sa do domu spolu s ostatnými tak ako Tomáš!

o. Giuseppe