4. PÔSTNA NEDEĽA (A)

Nedeľa 19. marec 2023
Jn 9, 1-41 [Kratšie: Jn 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38]

Susedia a tí, čo ho predtým vídali žobrať, sa ho pýtali: „Ako to, že sa ti otvorili oči?“ On odpovedal: „Človek, ktorý sa volá Ježiš, urobil blato, potrel mi oči a povedal mi: ‚Choď k Siloe a umy sa!‘ Šiel som teda, umyl som sa a vidím.“ Pýtali sa ho: „Kde je ten človek?“ Odpovedal: „Neviem.“(…) Farizeji sa teda znova pýtali slepého: „Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči!?“ On odpovedal: „Je prorok.“ (…) Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali, vyhľadal ho a povedal mu: „Ty veríš v Syna človeka?“ On vravel: „A kto je to, Pane, aby som v neho uveril?“ Ježiš mu povedal: „Už si ho videl – a je to ten, čo sa rozpráva s tebou.“ On povedal: „Verím, Pane,“ a klaňal sa mu.
(porov. Jn 9, 10-12. 17. 35-38)

Celá deviata kapitola Jánovho evanjelia je venovaná opisu uzdravenia slepého od narodenia. Táto udalosť zahŕňa niekoľko ľudí – v prvom rade susedov a tých, ktorí ho videli predtým (v. 8), ktorí sa pýtajú, či je to on alebo nie. Pri rozprávaní o tejto udalosti im bývalý slepec opisuje toho, ktorý ho uzdravil, ako človeka, muža menom Ježiš. Nič viac o ňom nehovorí.

Potom na scénu vstupujú farizeji (v. 15), ku ktorým muža privedú, lebo zázrak sa stal v sobotu. Sú rozdelení – niektorí považujú Ježiša za hriešnika, pretože nezachováva sobotu; iní nedokážu pochopiť, ako môže hriešnik robiť také znamenia! Na podnet farizejov uzdravený muž nazve Ježiša prorokom, teda už nie len človekom, ale človekom poslaným Bohom.

Napokon Židia (v. 18), ktorí predstavujú náboženskú a politickú inštitúciu, sú určitým spôsobom v opozícii voči Ježišovi. Keďže títo chcú poprieť zázrak, sú ochotní poprieť aj to, že sa ten človek narodil slepý. Vypočúvajú preto jeho rodičov, ktorí potvrdia, že ich syn bol od narodenia slepý. Zo strachu pred „exkomunikáciou“ tvrdia, že nevedia, ako a kto mu vrátil zrak. Židia sa vrátia k uzdravenému slepcovi, aby z toho vyvodili dôsledky, a začne sa dialóg, na záver ktorého ho nakoniec vyháňajú von. Vonku stretne Ježiša, ktorý sa mu predstaví ako Syn človeka. Bývalý slepec uverí a klania sa mu.

Tento slepec predstavuje všetkých, ktorí nemajú dar viery, aby videli Ježišovu prítomnosť. Dostáva dar zraku a postupne, ako na ceste, prichádza k svetlu, ktorým je viera – dôverujúca Ježišovi. Aj my by sme mali mať postoje tohto muža – uznať, že sme slepí, poslúchať Pánove pokyny a byť dokonca pripravení na „exkomunikáciu“ spoločnosťou, rodinou, priateľmi, súčasnou protikresťanskou mentalitou… To je cena, ktorú by sme mali byť ochotní zaplatiť za evanjelium!

o. Giuseppe