Boli sme chcení, stvorení a spasení z lásky, nie z potreby. Toto sú slová, ktoré dali náplň nášmu stretnutiu pre zasvätených v Camparme. Prežili sme tri intenzívne dni, ktorými nás viedol predovšetkým náš otec zakladateľ. Tieto dni boli poznačené očakávaním a radosťou zo stretnutia po dlhom čase. Povolanie do panenstva pre nebeské kráľovstvo existuje do tej miery, do akej sme schopní nadviazať osobný vzťah s Pánom Ježišom a s priateľmi, s ktorými žijeme v spoločenstve. To živí nádej a zväčšuje radosť!