3 novokňazi

 
 

Kristus vstal z mŕtvych!

Drahí bratia a sestry,

dňa 16. júna 2018, naši bratia Jonatán a Michal boli vysvätení za kňazov vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou Jeho Excelencie Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa. Na slávnosti boli prítomní zakladateľ o. Ricardo, generálny pastier o. Alvaro, spolu s ďalšími pastiermi, kňazmi a bratmi a sestrami z Koinonie.

Dňa 23. júna, náš brat Ignace Mutombo z Oázy Lourdes Mission (Južná Afrika) prijal kňazské svätenie z rúk diecézneho biskupa v Umzimkulu, Mons. Stanisława Dziuba.

Ďakujeme Pánovi za týchto novokňazov Koinonie!