Advent 2014

 
 

Všetkým bratom a sestrám z Oáz – Realít
Koinonie Ján Krstitel’

Kristus vstal zmŕtvych!

V biblii je podobenstvo, ktoré stále priťahovalo moju pozornosť. Ide o podobenstvo o svadobnej hostine, ktoré sa nachádza v Matúšovom Evanjeliu v 22 kapitole.
Kráľ pozval hostí na svadbu svojho syna, ale pozvaní na to nereagovali. A preto kráľ poslal svojich sluhov do ulíc, aby išli a pozvali všetkých, ktorých nájdu, dobrých aj zlých. Jedinou podmienkou bol svadobný odev. Miestnosť sa naplnila. Medzi pozva- nými sa však našiel jeden človek bez svadobného odevu, toho zviazali a vyhodili von do tmy.

Črtajú sa tu tri dôležité body: pozvanie na svadbu, dobrí a zlí spolustolujúci a svadobné oblečenie. Myslím, že toto sú tri prvky, ktoré nás budú viesť v nasledujúcom advente.

Pozvanie na svadbu.
Pán je stále štedrý hostiteľ, je vždy pripravený oslavovať a nikdy nás nezabudne pozvať. Problém je len v tom, či prijmeme jeho pozvanie. Sme pohltení toľkými vecami, ktoré máme v srdci, že nás okrádajú aj o čas, ktorý je vyhradený Pánovi. Nemáme už viac čas! Je to iba naša výhovorka, aby sme nemuseli povedať pravdu, že nás to veľ- mi nezaujíma a bránime sa tak intenzívnejšie angažovať. Tak je to aj s vecami Pána a s komunitnými záväzkami: všetko je na minimálnom režime.
Čo robiť? Nechaj sa vtiahnuť Pánom, bratmi a sestrami tak, že si vyhradíš potrebný čas na modlitbu a na vzťahy, aspoň na srdečný pozdrav.

Dobrí a zlí spolustolujúci
Pozvaní sú všetci, dobrí aj zlí, nikto nie je vylúčený. Je to veľmi potešujúce a dovoľuje mi to považovať sa za hodného. Pán miluje neustále a napriek všetkému. Toto je pravda, ktorá dáva dynamizmus nášmu životu. Aby sme sa zapáčili Bohu, nepo- trebujeme žiť v strese, aby sme vyprodukovali čo najviac dobrých skutkov, ako na výrobnom páse, ale stačí ak budeme sami sebou. On nás nehodnotí, ani nekontroluje kvalitu našej produktivity, ani náboženskú či morálnu účinnosť. Zostaneme vždy jeho súčasťou, hodní zúčastniť sa oslavy. Nie je to však ľahké prijať. Chceli by sme byť prijatí, kvôli tomu, že niečo znamenáme, ale skutočnosť je taká, že sme prijatí, lebo On je dobrý.

Dovoľ Pánovi, bratom a sestrám, aby ťa prijali takého aký si. Prestaň posu- dzovať a šomrať. Žehnaj!

A to isté sa odráža aj vo vzťahu k našim bratom a sestrám tak, že sme pyšní, superíme v rivalite, a tak vnášame horkosť do našich vzťahov. Chceme niečo znamenať napriek tomu, že sme prijatí, nie kvôli vlastnej hodnote, ale preto, že tí druhí sú dobrí. Čo robiť? Dovoľ Pánovi, bratom a sestrám, aby ťa prijali takého aký si. Prestaň posu- dzovať a šomrať. Žehnaj!

Svadobný odev
Prekvapuje ma, ako je možné, že pozvaný na svadbu si zabudol obliecť svadobný odev, a tak prepásol príležitosť zúčastniť sa svadby Usudzujem, že sa zachoval hlúpo. Aj my sme mnohokrát hlúpi. Myslíme si, že už viac nepotrebujeme obrátenie, že sme to skúšali už mnohokrát, a nakoniec to necháme tak. Zvykneme si na všetko, a potom už viac nevnímame vnútornú ťarchu Ducha, ktorý nás volá k obráteniu. Zmeniť zvyk/ odev, neznamená len spustiť morálne vyhodnocovanie, ale oveľa viac, znamená pril- núť k daru, ktorý sme prijali.

Čo sme prijali? Dar spásy a dar komunity a k tomuto daru máme prilnúť aktívnym obrátením.

Čo sme prijali? Dar spásy a dar komunity a k tomuto daru máme prilnúť aktívnym obrátením. Nechcem aby sa stalo, že sami sa odsúdime tým, že si všetko ospravedlníme. Svätosť života nesmie byť odsunutá do skrýše. Čo robiť? Staňme sa svätými, staňme sa učeníkmi, ktorí vynikajú v láske, sú horliví v ohlasovaní, láskyplní k bratom a sestrám, štedrí a plní prijatia úbohých, ktorí žijú okolo nás. Prilnime k láske, nechajme sa ňou formovať.

Toto sú tri línie, ktoré navrhujem na tento advent: vyhradiť si čas na modlitbu, používať jazyk nie na odsudzovanie, ale na hovorenie dobre o bratoch a sestrách, robiť kon- krétne gestá prijatia a solidarity k bratom a sestrám.

Nech sa nestane, že potom čo sme kázali iným, my sami budeme zavrhnutí (cit. 1Kor 9,27).

 

Plzeň-Valcha, 17. novembra 2014

p. Alvaro Grammatica
Generálny pastier