Andrzej Wójtowicz

Narodený 21. augusta 1963 – do prítomnosti Pána odišiel 22. novembra 2016
Koordinátor regiónu Krakow a národný koordinátor Školy Novej Evanjelizácie v Poľsku

Ešte predtým ako sa Andrzej Wójtowicz stretol s našou komunitou, mal skúsenosti s hnutím “Campus Crusade for Christ” a “Gioventù in Missione”. Zúčastnil sa tiež na formácii, ktorú viedol Yonggi Cho. Bol súčasťou národného vedenia Charizmatickej Obnovy a bol členom Národnej Kongregácie zodpovedných Hnutia Svetlo-Život v Poľsku. Potom ako spoznal o. Ricarda Argañaraza a Koinoniu Ján Krstiteľ, sa v roku 1993 stal jej členom spolu so svojou manželkou Beátou.

Spomedzi jeho posledných slov prinášame tieto: “Myslím si, že som šťastný, veľmi šťastný, pretože mojich posledných 23 rokov som prežil v Koinonii. Povedal som Bohu, že už môžem ísť do neba, pretože som šťastný. Som šťastný, pretože som s vami a vďaka vám som s Ježišom.”


Slávenie Andrzejovej “Baránkovej svadby” sa uskutoční v sobotu, 26. novembra v Krakowe.
Omša má začiatok o 12:00 v kostole P. Márie Czestochowskej (Krakow-Olszanica, uk. Korzeniaka 16).
Po omši odprevadíme Andrzeja na farský cintorín na ulici Olszanicka.