Author archives: federazione

 • Kristus vstal z mŕtvych! Milí bratia a sestry, informujeme vás o Twitter účte generálneho pastiera o. Giuseppe De Nardi: @P_GeneraleKoGB Môžete si ho pozrieť kliknutím na ikonu Twitter v pravom hornom rohu tejto stránky alebo na tejto adrese: https://twitter.com/P_GeneraleKoGB
 • Kristus vstal z mŕtvych! Milí bratia a sestry, zdieľame vám nový videoklip k piesni „È la tua gloria“ (Je to tvoja sláva), ktorý vytvorila oáza Biella a je venovaný nášmu drahému zakladateľovi otcovi Ricardovi. Pieseň opisuje prijatie proroctva o Camparme. Ešte raz špeciálne ďakujeme otcovi Ricardovi za jeho vernosť Pánovmu povolaniu v založení Koinonie Ján Krstiteľ v Camparme a taktiež vďaka oáze Biella za túto krásnu pieseň a klip! ... [read more]
 • Všetkým bratom a sestrám z Oáz - Realít Koinonie Ján Krstiteľ Kristus vstal z mŕtvych! „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ (Lk 10, 25) S touto otázkou sa jeden zákonník obráti na Ježiša, aby ho vyskúšal. Srdce tohto znalca zákona nie je priame, ale otázka položená Ježišovi je určite podstatná a je dobré položiť si ju, najmä počas pôstneho obdobia. Výraz použitý v otázke “robiť, aby“ zdôrazňuje typicky židovskú mentalitu zákonníka a poukazuje na to, že nemôžeme... [read more]
 • Všetkým bratom a sestrám z Oáz - Realít Koinonie Ján Krstiteľ Kristus vstal z mŕtvych! Milá sestra a milý brat, znova nadišiel čas, ktorý nás vovádza a pripravuje na sviatky Vianoc. Tento rok bol však obzvlášť významný a poznačený udalosťami, ktoré sa dotkli celej Federácie. V našich srdciach je stále živá spomienka na stretnutie nás pastierov, ktoré sme mali na začiatku roku vo svätyni v Guadalupe v Mexiku. Zjednotili sme sa s naším zakladateľom tým, že sme prijali jeho pozvanie (a každý z... [read more]
 • Kristus vstal z mŕtvych! Drahí bratia a sestry, v sobotu 9. novembra sa v Padove konala prezentácia knihy, ktorej autorom je o. Alvaro Grammatica, pod názvom “Sul sentiero di Papa Francesco” (Cestami pápeža Františka - pracovný preklad). Pri tejto príležitosti sa konala konferencia o osobe pápeža, ktorú viedol kardinál Coccopalmerio. Konferenciu moderoval novinár Gianluca Versace. Centrom konferencie bola téma: “Aby sme pochopili pápeža Františka a jeho magistérium, musíme vstúpiť do herman... [read more]
 • Kristus vstal z mŕtvych! Milé sestry a bratia Koinonie Ján Krstiteľ, tento rok oslavujeme sviatok narodenia Predchodcu spolu so štyridsiatimi rokmi kráčania našej Komunity. Štyridsať v Biblii je číslo, ktoré vyjadruje naplnenie a zrelosť. Všetkým nám preto želám, aby požehnanie, ktoré je obsiahnuté v samotnom význame mena Ján “Boh je milostivý”, sa v plnosti realizovalo v našich životoch, a to aj v tých najneistejších situáciách, ktoré už dlho čakajú na návštevu zhora. Srdečne vás pozdravuje... [read more]
 • Kristus vstal z mŕtvych! Pred rokom a pol, bratia a sestry z Koinonie v Írsku dostali “šialený” nápad projektu pre mladých: zhromaždiť spolu mladých ľudí rôznych kresťanských denominácií, aby sa spolu zabavili, prežívali vieru a žili priateľstvo. Počas jedného roka sa stretlo spolu viac ako sto mladých z rôznych spoločenstiev v Severnom Írsku, spolu s dobrovoľníkmi z rôznych krajín a rôznych generácií. 16. mája projekt “FEARLESS Youth” vyhral prvú cenu v rámci “Ocenení služby mladých v Írsku”, ... [read more]
 • Všetkým bratom a sestrám z Oáz - Realít Koinonie Ján Krstiteľ Kristus vstal z mŕtvych! Milí bratia a sestry, v evanjeliu nachádzame typický výraz pre vývoj biblického myslenia ohľadom odplaty - totiž, že každý nesie ťarchu svojich hriechov. Preto nie je môžné pripisovať zodpovednosť druhým tak, ako to zastáva istá detinská a Starým zákonom zaváňajúca teológia odplaty, ktorá je dnes veľmi populárna a nesprávne používaná pre uplatňovanie sebeckých nárokov a odďaľovaní vlastného ... [read more]
 • Všetkým bratom a sestrám z Oáz - Realít Koinonie Ján Krstiteľ Kristus vstal z mŕtvych!   Tento verš veľmi dobre interpretuje, aký by mal byť náš postoj viery: pripomínať si, akí sme boli a čo pre nás Boh urobil. Na tejto pamäti závisí naša vernosť. Preto biblický text pokračuje pozvaním k dodržiavaniu Pánových prikázaní a k tomu, aby sme kráčali v bázni po jeho cestách (porov. Dt 8,6). Myslím si, že vernosť má pôvod v tomto spätnom pohľade, ktorý je nabitý pravdou a pokorou. Spomenúť... [read more]
 • Kristus vstal z mŕtvych! Drahí bratia a sestry, dňa 16. júna 2018, naši bratia Jonatán a Michal boli vysvätení za kňazov vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou Jeho Excelencie Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa. Na slávnosti boli prítomní zakladateľ o. Ricardo, generálny pastier o. Alvaro, spolu s ďalšími pastiermi, kňazmi a bratmi a sestrami z Koinonie. Dňa 23. júna, náš brat Ignace Mutombo z Oázy Lourdes Mission (Južná Afrika) prijal kňazské svätenie z rúk diecézneho biskupa v Umz... [read more]
 • Kristus vstal z mŕtvych! Drahí bratia a sestry, v tomto dni si pripomíname narodenie nášho svätého patróna, Jána Krstiteľa. Nech každý z nás môže byť posilnený na ceste nasledovania toho, ktorý svojím slovom a životom ukázal na Baránka Božieho, ktorý sníma hriech sveta. Prajem všetkým dobrý čas oslavy, O. Alvaro Grammatica