Je dôležité kráčať spoločne

Nadprirodzeným dôsledkom toho, že sme Božími deťmi, je to, že sme jedno v Ježišovi Kristovi; znovuzrodení z vody a Ducha tvoríme jedno telo - Kristovo telo.